Ebury kondigt met trots aan dat het nu de Official Fintech Partner van PSV is! ⚽

Privacyverklaring - Ebury Partners Belgium NV

 1. Inleiding

Ebury Partners Belgium NV/SA (“wij”, “ons” of “onze”) zet zich in voor de bescherming en eerbiediging van uw privacy. 

Als onderdeel van onze normale bedrijfsvoering verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze klanten. Deze verklaring beschrijft de grondslag waarop wij dergelijke persoonsgegevens, die we verzamelen of die u aan ons verstrekt, verwerken. Lees deze verklaring zorgvuldig door om onze werkwijzen met betrekking tot uw persoonsgegevens te begrijpen.

Door naar www.ebury.nl, online.ebury.com of bos.eburypartners.com (“onze websites”) te gaan, accepteert u en stemt u in met de werkwijzen die in deze verklaring worden beschreven.

 1. Onze contactgegevens

In het kader van de gegevensbescherming, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (“Verordening”):

Verwerkingsverantwoordelijke Functionaris voor gegevensbescherming

Gegevensbeheerder
Ebury Partners Belgium NV
Kunstlaan 52/ Avenue des Arts 52
1000 Brussel België
Telefoon: +32 (0) 2 891 03 42
E-mail: [email protected]

Data Protection Officer (DPO)
Ebury Partners UK Limited, 100 Victoria Street,
Londen, SW1E 5JL.
Tel.: +44 (0) 20 7197 9900
E-mail: [email protected]

Voor vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming. 

Gebruik deze link om een privacyverzoek/klacht in te dienen.

 1. Hoe u een klacht kunt indienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit. In het kader van onze verwerking is de belangrijkste toezichthoudende autoriteit:

Belangrijkste toezichthoudende autoriteit

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: [email protected]
Website: https://www.dataprotectionauthority.be

 1. Het type persoonsgegevens dat we verzamelen

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u ons verstrekt door gebruik te maken van onze websites of onze diensten.

U kunt ons informatie over u geven door formulieren op onze websites in te vullen of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins. Daaronder valt tevens informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt om onze websites te gebruiken, zich abonneert op onze diensten, een bestelling plaatst of transacties verricht op onze websites of een probleem met onze websites meldt.

Voorbeelden van de informatie die u aan ons verstrekt zijn mogelijk:

 • Contactgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Identificatiegegevens, zoals gecertificeerde identiteitsdocumenten, bewijs van adres of zakelijke documentatie, met inbegrip van uw persoonlijke gegevens
 • Financiële en kredietinformatie

U kunt ons informatie verstrekken met betrekking tot begunstigden, aandeelhouders, trustees en bestuurders om ons in staat te stellen onze diensten te leveren. Dat kan gebeuren door het invullen van formulieren op onze websites, of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins. U moet de toepasselijke toestemming verkrijgen voordat u dergelijke informatie aan ons bekendmaakt. De informatie die u ons geeft kan hun naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en financiële en kredietinformatie bevatten.

U kunt ons informatie geven met betrekking tot andere rekeningen die door andere financiële instellingen worden beheerd om ons in staat te stellen onze diensten te leveren. Dit kan gebeuren door het invullen van formulieren op onze websites, of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins. U moet de toepasselijke toestemming verkrijgen voordat u dergelijke informatie aan ons bekendmaakt. De informatie die u ons verstrekt kan de bankcode, het land van de bank, het type rekening, de naam van de bank en het rekeningnummer bevatten.

Informatie die we over u verzamelen wanneer u onze websites gebruikt

Bij elk bezoek aan onze websites kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:

 • technische informatie, waaronder het internetprotocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloggegevens, uw browsertype en -versie, uw tijdzone-instelling, uw browserplug-intypes en -versies, uw besturingssysteem en uw platform;
 • informatie over uw bezoek, met inbegrip van de volledige URL (Uniform Resource Locators)-clickstream naar, via en vanaf onze websites (inclusief datum en tijd); producten die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht; reactietijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die zijn gebruikt om van de pagina weg te bladeren en elk telefoonnummer dat is gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen.

Informatie die we ontvangen van andere bronnen bij het leveren van onze diensten

 • Wij kunnen informatie over u ontvangen als u gebruik maakt van andere websites die wij beheren of andere diensten die wij leveren. Deze gegevens kunnen intern worden gedeeld en worden gecombineerd met gegevens die op deze website worden verzameld.
 • We werken ook nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld introducerende partijen, zakenpartners, subcontractanten op het gebied van technische, betalings- en leverdiensten, reclamenetwerken, analytics-aanbieders, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus) en kunnen van hen informatie over u ontvangen. 

Wanneer we informatie ontvangen, zullen we ervoor zorgen dat daar volledig in overeenstemming met de Verordening mee wordt omgegaan. 

 1. Cookies

Wij volgen de grondslag “uitdrukkelijke toestemming” voor de verwerking van cookies. De eerste keer dat u onze websites bezoekt, zullen we u informeren over de cookies die we gebruiken en krijgt u de mogelijkheid om ons toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van onze websites. 

Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst, zodat wij u kunnen onderscheiden van andere gebruikers van onze websites. Deze cookies helpen ons erbij om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze websites bezoekt. We maken gebruik van de onderstaande cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze websites. Voorbeelden van noodzakelijke cookies zijn cookies die u in staat stellen om in te loggen op beveiligde delen van onze websites.
 • Analytische/prestatiecookies. Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich tussen onze websites bewegen wanneer ze daar gebruik van maken. Dat helpt ons erbij om de manier waarop onze websites werken te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
 • Functionele cookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u onze websites opnieuw bezoekt. Functionele cookies stellen ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren door uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw keuze van taal of regio).

Houd er rekening mee dat derden (waaronder bijvoorbeeld reclamenetwerken en aanbieders van externe diensten zoals analyticsdiensten met betrekking tot webverkeer) mogelijk ook cookies gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatiecookies of doelgroepgerichte cookies.

U kunt cookies blokkeren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u het plaatsen van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot al onze websites of delen ervan.

 1. Hoe we uw informatie gebruiken

Informatie die u aan ons geeft. Wij zullen deze informatie gebruiken zoals erkend door en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit tussen u en ons gesloten contracten, alsmede om u te voorzien van informatie, producten en diensten die u bij ons aanvraagt;
 • om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen ons en derden met betrekking tot de aan u geleverde diensten;
  • Uw informatie zal in deze omstandigheden alleen worden gebruikt voor de uitvoering van een contract met u; 
  • wanneer er een gedefinieerd legitiem belang is, met het oog op het toezicht op de contractuele relatie tussen ons en de derde partijen die betrokken zijn bij de relatie met u; en
  • wanneer de verwerking in het legitieme belang is van Ebury of een andere partij, en dit belang niet zwaarder weegt dan uw belangen of rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit kan verwerking van uw gegevens omvatten (i) voor de identificatie of preventie van verdachte transacties of transacties met een hoog risico of frauduleuze activiteiten, interne onderzoeks- en analysebeoordelingen, (ii) met het oog op communicatie met u en (iii) om u te informeren over nieuwe producten en diensten die wij aanbieden, of om nieuwe producten en diensten van andere partijen te promoten waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Voordat we uw persoonsgegevens verwerken om onze legitieme belangen na te streven voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven, bepalen we of een dergelijke verwerking noodzakelijk is en houden we zorgvuldig rekening met de invloed van onze verwerkingsactiviteiten op uw fundamentele rechten en vrijheden. Alles in overweging nemende, hebben we vastgesteld dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen en dat de verwerking die we uitvoeren geen negatieve invloed heeft op deze rechten en vrijheden. 
 • om u informatie te verstrekken over andere producten en diensten die wij aanbieden;
  • wanneer u een bestaande particuliere klant bent, zullen wij alleen contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met eerder door u aangekochte goederen of diensten of over onderhandelingen met betrekking tot een verkoop aan u. 
  • wanneer u een nieuwe particuliere klant bent, nemen wij alleen contact met u op als u hiervoor toestemming hebt gegeven. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, vink dan het relevante vakje aan op het formulier waarmee wij uw gegevens verzamelen. 
  • wanneer u een zakelijke klant bent, zullen wij contact met u opnemen wanneer wij een legitiem belang hebben vastgesteld met betrekking tot de diensten die wij aanbieden en uw bedrijf.
  • U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door gebruik te maken van de links onderaan onze marketing e-mails, of door contact op te nemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming.
 • om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze dienst; 
 • om te reageren op vragen die u hebt gesteld via onze websites, of via telefoon, e-mail of anderszins. 
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij als verwerkingsverantwoordelijke en gereguleerd bedrijf gehouden zijn. Daaronder valt onder andere het volgende: 
  • het gebruik van persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen in verband met de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
  • het opsporen, voorkomen en vervolgen van fraude of diefstal, evenals het voorkomen van onrechtmatig of verboden gebruik van onze diensten of andere illegale of onrechtmatige activiteiten. 
  • het toezicht houden op en rapporteren van nalevingskwesties. 
  • Dat kan voorts inhouden dat uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw identiteit te valideren en te verifiëren, alsook dat er een beroep wordt gedaan op derden om ons daarbij te helpen. Zie Informatie die we over u bekendmaken. 
 • om, indien vereist, uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen. 
 • wanneer taken worden uitvoeren in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons wordt opgelegd.

Informatie die we ontvangen van andere bronnen.

We zullen deze informatie gebruiken:

We kunnen deze informatie combineren met informatie die u aan ons geeft en informatie die we over u verzamelen. We kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die we ontvangen).

Zie Informatie die we over u bekendmaken

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze filialen, onze vertegenwoordigingen, onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holding en de dochterondernemingen daarvan, zoals gedefinieerd in artikel 1159 van de Britse Companies Act van 2006. Het delen van dergelijke gegevens geschiedt volledig in overeenstemming met de Verordening.

We zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen zonder uw toestemming. Wij kunnen uw informatie delen met geselecteerde derden. Indien dat noodzakelijk is, zijn wij verplicht alle aspecten van de Verordening na te leven. Hieronder volgen de soorten organisaties waarmee wij bepaalde van uw persoonsgegevens kunnen delen:

 • Zakenpartners, leveranciers en subcontractanten voor de uitvoering van een contract dat wij met hen of u zijn aangegaan. 
 • Aanbieders van analyticsdiensten en zoekmachines die ons helpen bij de verbetering en optimalisatie van onze websites. 
 • Kredietinformatiebureaus voor het beoordelen van uw kredietwaardigheid wanneer dit een voorwaarde is voor ons om een contract met u aan te gaan. 
 • Wanneer u daar toestemming voor geeft, dienstverlening op het gebied van identiteitsverificatie ter bevestiging van uw identiteit via online applicaties:
 • Wij nemen deel aan het programma voor betalingsdienstaanbieders van Amazon (“PSP” [Payment Service Provider]) dat is ontworpen om de effectiviteit te verhogen bij het opsporen van malafide participanten, hun handelingen te voorkomen en er actie tegen te ondernemen, zodat Amazon en deelnemende PSP’s klanten en verkopers kunnen blijven beschermen tegen fraude en misbruik. Als uw Ebury-account is geregistreerd bij Amazon, delen wij als PSP met Amazon bepaalde gegevens die zijn verzameld tijdens de aanmeldprocedure bij ons en tijdens uw gebruik van onze Diensten. Dit kan gegevens omvatten die door ons zijn verzameld in het kader van antiwitwasverplichtingen, zoals identificatiegegevens, contactinformatie en gegevens met betrekking tot uw accounts bij Ebury en uw bankrekening. Als Amazon uw account bij hen deactiveert of beëindigt als gevolg van (i) misbruik, fraude, illegale activiteiten, (ii) een schending van hun algemene voorwaarden, of (iii) als Amazon een rechtszaak tegen u heeft aangespannen of een handhavingsmaatregel tegen u heeft ingesteld, kunnen we aanvullende informatie delen, waaronder transactiegerelateerde informatie op uw account bij ons. 

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden:

 • Ingeval we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonsgegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa. 
 • Ingeval Ebury Partners Belgium NV/SA of vrijwel al diens activa overgenomen wordt/worden door een derde, in welk geval de persoonsgegevens die Ebury Partners Belgium NV/SA over klanten bezit, tot de overgedragen activa zullen behoren. 
 • Als wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden of algemene voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onszelf, onze groepsbedrijven, onze klanten of anderen te beschermen. Daaronder valt tevens het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en vermindering van kredietrisico.
 1. Waar we uw persoonsgegevens opslaan

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan onder andere betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het leveren van ondersteunende diensten. Wanneer deze overdrachten nodig zijn, zullen zij worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de Verordening.

In het bijzonder kunnen we uw gegevens overdragen naar het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten.

Wanneer gegevens worden overgedragen naar een ander rechtsgebied, wordt dat gedaan op grond van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, ondersteund door het gebruik van standaardcontractbepalingen voor interne overdrachten naar Ebury. Met betrekking tot overdrachten naar de Verenigde Staten kunnen we, indien vereist, persoonsgegevens overdragen door gebruik te maken van modelcontractbepalingen en aanvullende maatregelen.

Al uw persoonsgegevens worden met een hoog niveau van bescherming behandeld, waar ze ook worden verwerkt en ongeacht of ze door ons, onze aannemers of agenten worden bewaard.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt onder onze zeggenschap opgeslagen. Alle betalingstransacties worden versleuteld. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u er een hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om wachtwoorden met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen; elke overdracht geschiedt op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om onbevoegde toegang te voorkomen.

Als u zich zorgen maakt over een bepaalde methode van gegevensoverdracht, zullen wij redelijke stappen ondernemen om een alternatieve methode te bieden.

 1. Uw rechten

U kunt contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming via [email protected] om uw rechten uit te oefenen. Bij het uitoefenen van uw rechten zullen wij u altijd op de hoogte stellen van elke wettelijke reden die ons kan verplichten om uw gegevens te blijven verwerken.

U hebt het recht om ons te vragen of wij uw persoonlijke informatie verwerken en om vragen te stellen over de manier waarop wij die informatie verzamelen, opslaan en verwerken. 

U hebt recht kosteloos informatie in te zien over de persoonsgegevens die wij over u bewaren, over de vraag of deze aan een derde land of een internationale organisatie worden doorgegeven en over de desbetreffende beschermingsmaatregelen.

U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij over u bewaren, te ontvangen in een gangbaar, machineleesbaar formaat.

Wanneer de informatie waarover wij beschikken niet nauwkeurig of onvolledig is, hebt u het recht ons erom te verzoeken, deze informatie te corrigeren, waarbij wij dat verzoek zonder onnodige vertraging zullen honoreren.

U hebt het recht om ons te verzoeken de gegevens die wij over u verwerken te wissen wanneer de verwerking niet langer noodzakelijk is.

Wanneer u ons eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en de verwerking van uw gegevens, waar die toestemming specifiek betrekking op heeft, stop te zetten. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens.

 1. Externe locaties

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij voor dit beleid geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

 1. Het bewaren van uw gegevens

De termijn gedurende welke wij uw gegevens bewaren is afhankelijk van wettelijke bewaartermijnen waaraan wij ons als gereguleerde organisatie dienen te houden. Na het verstrijken van die termijn worden de persoonsgegevens veilig gewist, voor zover deze niet langer vereist zijn voor de uitvoering van een contract, voor het sluiten van een contract of in verband met een andere gerechtelijke procedure.

 1. Wijzigingen in onze privacyverklaring

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 maart 2022. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in onze privacyverklaring aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of onze privacyverklaring bijgewerkt of gewijzigd is.