Sell-off dollar, sentiment verbetert wereldwijd

 • Terug naar alle blogs
 • Ebury in het nieuws
  Ebury Updates
  Persberichten
  Product Updates
  Speciale rapporten
  Trade Finance
  Valuta-updates
  Video's
 • Latest

4 November 2019

Auteur
Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.

De dollar profiteerde vorige week niet van de ‘hawkish’ renteverlaging door de Federal Reserve. De economische cijfers zijn wereldwijd iets verbeterd, vooral gezien de sombere verwachtingen van een paar weken geleden.

V
ooralsnog heeft dit er op de valutamarkten toe geleid dat de dollar nu niet meer als veilige haven wordt gebruikt, maar per saldo wordt verkocht. De koers van de greenback is hierdoor ten opzichte van elke G10-valuta, behalve de Canadese dollar, gedaald. De valuta’s uit opkomende markten hadden opnieuw een sterke week – met uitzondering van de Chileense peso en de Zuid-Afrikaanse rand, die de gevolgen ondervonden van de binnenlandse problemen in die landen.
De bijeenkomsten van belangrijke centrale banken hebben we nu deels achter de rug, en wat nog volgt zal op korte termijn waarschijnlijk geen belangrijke veranderingen teweegbrengen. De FX-markten zullen zich daarom nu weer door de economische cijfers laten leiden. We kijken uit naar de bijeenkomst van de Bank of England, die donderdag plaatsvindt, maar ook naar de industriecijfers en de fabrieksbestellingen die in de loop van de week verschijnen.

Belangrijke valuta in de detail

EUR

We zien naast elkaar twee ontwikkelingen die positief voor de gemeenschappelijke munt kunnen zijn. Ten eerste zijn de harde cijfers (recentelijk de groei van het BBP en de kerninflatie) beter dan subjectievere onderzoeksgegevens (zoals de PMI’s) hadden voorspeld. Ten tweede vragen steeds meer politici steeds duidelijker om fiscale stimuleringsmaatregelen als aanvulling op de monetaire stimuleringsmaatregelen van de ECB. Christine Lagarde, de nieuwe voorzitter van de ECB, heeft duidelijk gemaakt dat ze wat dit betreft de lijn van scheidend voorzitter Draghi wil voortzetten. Door de zwakke cijfers over de Duitse productiesector en de golf van populisme bij de verkiezingen in een aantal Duitse deelstaten is de kans op dit soort stimuleringsmaatregelen marginaal gestegen. We denken dat elk belangrijk nieuws op dit front een rally van de euro in gang zou kunnen zetten.

GBP

Het Britse pond blijft profiteren van het feit dat de staartrisico’s van een brexit zonder akkoord van tafel zijn; de markt prijst de kans hierop nu met minder dan 10% in. Toch werd de rally vorige week vooral veroorzaakt door de algehele zwakte van de dollar en niet zozeer door kracht van het pond. Wat we al lang verwacht hadden, gebeurde vorige week: de Britse politici stemmen ermee in dat algemene verkiezingen nodig zijn om een oplossing voor de brexit te vinden. De datum is vastgesteld op 12 december. De conservatieven gaan in de peilingen ruimschoots aan de leiding. Ons basisscenario is daarom dat de Tories een ruime meerderheid halen en ze daardoor in staat zullen zijn om de brexit geordend uit te voeren zoals bedoeld in de tweede terugtrekkingsovereenkomst, die in het parlement met een krappe meerderheid werd verworpen. Dit scenario laat ruimte voor verdere koerswinst van het pond. Wel moeten we erbij opmerken dat Labour het in de laatste verkiezingen beter deed dan de peilingen hadden voorspeld, en er dus ook een parlement zonder absolute meerderheid zou kunnen komen.

USD

Zoals verwacht verlaagde de Federal Reserve vorige week de rentes, maar de markten hadden niet verwacht dat de bank zou verklaren in de wachtstand te gaan totdat de Amerikaanse economie haar vlotte tempo verlaat en aanzienlijk verzwakt. De ‘doves’ kregen nog wel wat kruimels toegeworpen: de drempel voor het verhogen van de rentes zou nu nóg hoger ligger, en men wil duidelijk significante inflatiedruk zien voordat zo’n stap kan worden overwogen. De markten lieten deze ‘hawkish cut’ echter links liggen en richtten zich op de marginale verlichting van de spanningen tussen de VS en China, de wereldwijd verbeterde toon van het economische nieuws en het feit dat het vooruitzicht van een brexit zonder akkoord van tafel ging. De koersen van risicovolle activa stegen en die van de dollar daalde vorige week.

Meer weten over de valutamarkt en hoe u uw valutarisico kunt beperken?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze valutaspecialisten. Wij helpen u graag.

DEEL