Chinese Yuan - Februari 2018

Enrique Díaz-Álvarez06/mrt/2018Speciale Rapporten

In 2017 verging het de Chinese yuan (CNY) heel anders dan in 2016: de zwakte van de dollar leidde, net als bij andere valuta’s, tot appreciatie. De yuan rallyde vorig jaar met meer dan 6% tegen de dollar en bereikte zijn sterkste positie sinds april 2016. De munt heeft nu ongeveer de koers die hij na de opheffing van de zachte koppeling in augustus 2015 had (figuur 1) – toen de Chinese Volksbank (de People’s Bank of China, oftewel de PBoC) deze nauwgezet begon te beheren tegenover een handelsgewogen ‘mandje’ van valuta’s.

Figuur 1: USD/CNY (maart ’17 – maart ‘18)

Bron: Thomson Reuters Datastream. Datum: 01-03-2018

Sinds de opheffing van de zachte koppeling doen de beleidsmakers van de PBoC hun best om de munt stabiel te houden ten opzichte van dit mandje van valuta’s. Na de herziening van december 2016 is dit mandje nu samengesteld uit ongeveer 22% Amerikaanse dollar, 16% euro, 12% Japanse yen, 11% Zuid-Koreaanse won en 20 andere valuta’s. Deze worden gewogen op basis van de mate waarin China in de internationale handel afhankelijk is van het betreffende land. Sinds medio 2016 is de centrale bank er redelijk in geslaagd om de munt stabiel te houden tegenover dit mandje, dat wordt aangeduid als de CFETS RMB-index. De index werd heel 2017 binnen een bandbreedte van 2-3% gehouden (figuur 2), waarbij een depreciatie tegenover de euro de sterke positie van de munt ten opzichte van de Amerikaanse dollar grotendeels tenietdeed.

Figuur 2: De CFETS RMB-index van de PBoC (2016-2018)

Bron: Thomson Reuters Datastream. Datum: 01-03-2018

Eén van de factoren die vorig jaar bijdroegen aan het herstel van de yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar was de invoering van strenge kapitaalbeperkingen. In mei 2017 introduceerde de centrale bank een ‘anticyclische factor’ bij de bepaling van de dagkoers van de valuta tegenover het mandje. Dit werd gedaan om ‘one-way bets’ op de yuan tegen te gaan. Het stelde beleidsmakers in staat om de koers steviger vast te zetten ten opzichte van de vorige dag en zo een aanhoudende depreciatiegolf te voorkomen. Toen in januari de yuan stabiel was en de risico’s van een depreciatie van de CNY verlaagd waren, kondigde de PBoC aan dat zij haar methode voor het dagelijks vaststellen van de wisselkoers zó aan het aanpassen is, dat in feite de ‘anticyclische factor’ eruit wordt gehaald. Hierbij zet men duidelijk een stap naar een flexibeler wisselkoersensysteem, waarbij de centrale bank minder invloed op de valuta heeft en die meer bewegingsvrijheid krijgt.

Ook het herstel van de Chinese economie deed de yuan in 2017 goed. De Chinese economie had vorig jaar een opwaartse verrassing in petto: zij kreeg een impuls door de hogere overheidsuitgaven en de toegenomen buitenlandse vraag en liet in het derde en vierde kwartaal een groei zien van 6,8%, na een groei van 6,9% in zowel het eerste als het tweede kwartaal (figuur 3).

Figuur 3: Jaarlijkse groei van het BBP in China (2007-2017)

Bron: Thomson Reuters Datastream. Datum: 01-03-2018

Uitgedrukt in CNY is de export nu sinds november 2016 elke maand gestegen; in november bedroeg de groei jaar op jaar bijna 10%. Ook de activiteit in de grote productiesector van het land blijft gestaag toenemen. De Caixin-PMI-index voor de productiesector bleef in de afgelopen 17 maanden – met uitzondering van één maand – boven de 50 (figuur 4), wat betekent dat de economie groeit. In december had de index de hoogste waarde in vier maanden: 51,5.

Figuur 4: De PMI-indexen voor de productiesector van Markit en Caixin (2014 – 2017)

Bron: Thomson Reuters Datastream. Datum: 01-03-2018

De economische vooruitzichten worden steeds beter, maar het BBP groeit nog lang niet zo snel als in het afgelopen decennium. Ook in 2018 zal het lastig worden om dit niveau te halen, omdat de aanscherping van het binnenlandse beleid nog effect zal hebben. De meeste prognoses geven voor dit jaar een economische groei van slechts 6,4% aan. Een sterke toename van de uitstaande bankschuld tot zo’n 150% van het totale BBP, onzekerheid over de huizenprijzen en de kans op nieuw restrictief beleid op de buitenlandse handel werpen een schaduw op de vooruitzichten voor 2018.

De beleidsmakers in China houden de rentetarieven nog steeds gelijk, hoewel de inflatie in China vorig jaar steeds veilig onder de overheidsnorm van 3% is gebleven. De headline inflatie stond eerder in het jaar op het laagste punt in acht jaar, maar begon uiteindelijk te stijgen. Toch komt zij al maanden niet boven het niveau van 2%: in december slechts 1,8%.

De strenge regulering en de sterke munt ontmoedigden de uitstroom van kapitaal, waardoor de deviezenreserves vorig jaar snel gegroeid zijn. De reserves groeiden in december voor de elfde maand op rij en noteerden hun eerste jaarlijkse groei sinds 2014 met een sprong naar 3,14 biljoen Amerikaanse dollar – het hoogste cijfer in meer dan een jaar. Dit is een heel gezond niveau waarbij de PBoC de valutamarkten kan beïnvloeden als zij dit noodzakelijk acht. De toename van de reserves toont aan dat het beperken van de kapitaaluitstroom effect heeft en dat aanhoudend ingrijpen misschien niet meer nodig is om de wisselkoers te stabiliseren. Maar het blijft natuurlijk wel een bruikbaar instrument.

De Chinese Volksbank heeft duidelijk gemaakt dat zij dit jaar zal blijven proberen om de yuan stabiel te houden tegenover zijn handelsgewogen mandje van valuta’s. Wij denken dat de PBoC de juiste instrumenten in handen heeft om de waarde van de yuan ten opzichte van het mandje min of meer stabiel te houden. We verwachten in 2018 een rally van de Amerikaanse dollar tegen zowel de euro als de yen en voorspellen voor dit jaar een geleidelijke depreciatie van de CNY ten opzichte van de USD. Hierdoor zou de CNY zich in 2018 tegenover de euro herstellen en ten opzichte van het pond een beperkt verlies lijden.

 

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.