Euro verzwakt verder en sterke economische cijfers uit de VS

Enrique Díaz-Álvarez21/nov/2016Valuta-updates

De aanhoudende rally voor de US dollar kreeg afgelopen week nog meer vaart waardoor de greenback op het hoogste niveau belandde sinds 2002. De opmars van afgelopen week was opmerkelijk doordat deze plaatsvond terwijl de wereldwijde verkoopgolf in obligaties afzwakte.

Hogere rentetarieven

Sterke economische cijfers uit de VS en toenemende harde taal van de kant van officials van de Federal Reserve versterken de twee onderliggende thema’s voor de dollarstijging sinds de presidentiële verkiezingen: snellere groei en hogere rentetarieven in de VS.

Peso herstelt

Een andere opvallende ontwikkeling bij de koersontwikkelingen van vorige week was het sterke herstel van de koersen van de munten van de grondstoffenlanden, geleid door de Mexicaanse peso, de Russische roebel en de Braziliaanse reaal. Deze beweging ging gepaard met maar een kleine opleving van de grondstoffenprijzen zelf. Mogelijk is dit een teken dat de golf van verkopen na de verkiezingen is opgedroogd.

Italiaanse verkiezingen

Alle Europese cijfers kwamen afgelopen week ruwweg overeen met de verwachtingen: Het BNP-cijfer (traag), de industriële productie (nauwelijks groeiend) en de inflatie (veel te laag). Maar net tegemoetkomen aan de bescheiden verwachtingen is niet genoeg om de gemeenschappelijke munt te behoeden voor een koersdaling. Deze week verwachten we de laatste peilingen over het komende Italiaanse referendum, waar de “Nee” stemmers in de peiling een stevige voorsprong lijken te hebben opgebouwd. Verder krijgen we de PMI graadmeter voor het vertrouwen van het bedrijfsleven. De consensus is dat het cijfer ruwweg onveranderd zal uitvallen op een niveau dat consistent is met een trage groei-omgeving. Interessant is te zien in hoeverre de schok over de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen een effect heeft gehad op het vertrouwen.

Renteverhoging ingeprijsd

De dollar werd afgelopen week omhoog gestuwd door uitstekende detailhandelscijfers en een enorme opwaartse piek in de cijfers over de huizenbouw. Wij hebben al een tijdje aangegeven dat zo’n opleving er aan zat te komen; het tempo waarmee in Amerika gebouwd wordt houdt geen gelijke tred met de groei van de bevolking en doet dat sinds de huizencrash in 2008 -09. Natuurlijk, elke fiscale stimulans van de regering Trump zal de economie raken, terwijl die het al erg goed doet en volledige werkgelegenheid in zicht is. De stevige toon van de Federal Reserve heeft alleen
maar de opwaartse druk op de dollar gevoed en de waarschijnlijkheid van een renteverhoging in december is op de rentemarkten nu al voor bijna 100% ingeprijsd.

Politieke drijfveer

Politieke ontwikkelingen zullen de financiële markten de komende weken blijven beïnvloeden. Maar de focus verschuift nu van de VS naar Europa. De Amerikaanse markten gaan de traditioneel rustige Thanksgiving week tegemoet. Nieuws over de Franse Republikeinse voorverkiezingen, de augustus-verklaring van het Britse parlement en de peilingen over de Italiaanse referendum van december zullen de spotlights voor zich opeisen in de komende week, waarin relatief weinig economisch of politiek nieuws te verwachten is.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.