Speciaal rapport – Valutavoorspellingen opkomende landen

Enrique Díaz-Álvarez29/sep/2015Speciale Rapporten

De valutamarkten richten zich inmiddels weer volledig op het monetaire beleid van de wereldeconomieën dat steeds verder uiteenloopt. De Federal Reserve maakt zich klaar voor de eerste renteverhoging die óf in oktober óf in december 2015 zal plaatsvinden. De Bank of England zal waarschijnlijk volgen in februari 2016, terwijl de overige G10-economieën vooral een verruimingsgezind beleid voeren.

De combinatie van de verwachte monetaire verkrapping van de Federal Reserve en de groeivertraging in de Chinese economie die definitief werd bevestigd door de devaluatie van de yuan, zorgde voor een sterke daling van valuta’s van opkomende landen ten opzichte van de dollar. Daardoor werden er in augustus veel historische dieptepunten bereikt.

Index Amerikaanse dollar (augustus 2014 – augustus 2015)

USD index 2014-2015

Vooral de landen die zwaar op de export van grondstoffen leunen, werden getroffen. De olieprijs schommelt momenteel rond een zesjarig dieptepunt. Hoewel er weinig twijfel bestaat over de groeivertraging in deze landen, denken we dat de valuta’s van grondstofexporterende landen door recente koersdalingen erg goedkoop en daarmee een stuk aantrekkelijker zijn geworden.

In deze omstandigheden wordt de koersontwikkeling van deze valuta’s door de volgende twee factoren bepaald:

  • Hoe gevoelig de nationale economie is voor een geleidelijke verhoging van de Amerikaanse rente
  • De mate waarin de valuta is getroffen tijdens de recente verkoopgolf en of de depreciatie voldoende is om te compenseren voor de verslechterde ruilvoet en het land als handelspartner weer aantrekkelijk te maken

Download ons speciale rapport met voorspellingen voor de 20 belangrijkste exotische valuta’s.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.