Dollarkoers opnieuw gecorrigeerd door tegenvallende Amerikaanse cijfers

Enrique Díaz-Álvarez18/mei/2015Valuta-updates

Wat gebeurde er de afgelopen weken op de valutamarkten en welke factoren beïnvloeden de komende dagen de euro, de dollar en het pond? In 2 minuten brengen Kees Veerman en Paul Erdmann van ons team in Amsterdam u op de hoogte. Bekijk hier de video of lees onderstaand de valuta-update van onze hoofdanalist Enrique Diaz.

De daling van de Amerikaanse dollar versnelde afgelopen week toen de macro-economische cijfers een tegenstrijdigheid lieten zien. De meeste cijfers waren teleurstellend met de arbeidsmarktcijfers als enige opvallende uitzondering. Toch blijven de rentemarkten hun verwachtingen voor een renteverhoging door de Federal Reserve (Fed) uitstellen. Daarbij komt nog het grote restant aan shortposities op de euro. Door het opheffen daarvan stijgen de meeste grote (vooral Europese) valuta’s tegen de dollar. Nadat de resterende euro-shorts zijn gesloten – volgens het positioneringsrapport van vorige week gebeurt dit nu – verwachten we dat de dollar zich de komende weken stabiliseert.

EUR

De bbp-groei in het eerste kwartaal kwam neer op een wat teleurstellende 1,6% ten opzichte van de door de markt en onszelf verwachte 2%. De teleurstellende groei werd vooral veroorzaakt door de Duitse groeivertraging naar 1,1% op jaarbasis nadat de Duitse export tegenviel. In Italië, Frankrijk en in het bijzonder Spanje was er bescheiden groei en in Spanje versnelde deze zelfs naar 3,6%. We kijken nu uit naar de voorlopige PMI-indexcijfers die deze week worden gepubliceerd voor uitsluitsel of deze groeivertraging een puur statistische onregelmatigheid of een teken van een trendbreuk is. Wij denken dat het om het eerste gaat, hoewel hogere olieprijzen in het tweede kwartaal reden voor zorgen zouden zijn.

USD

We hoopten dat de Amerikaanse detailhandelsscijfers in april uitsluitsel zouden geven over de groeivertraging van de afgelopen winter, maar dat was helaas niet het geval. Zowel de detailhandelsverkopen als de kerndetailhandelsverkopen lieten afgelopen maand geen verandering zien. De nominale verkopen zijn nu al twee maanden stabiel. Hoewel de totale consumptie het beter doet, zijn we verrast door deze slechte cijfers die in contrast staan met de uitstekende werkgelegenheid en de loonstijging. De wekelijkse werkloosheidsaanvragen blijven op een dieptepunt en ook het aantal vacatures blijft groeien. Hoewel we nog steeds verwachten dat de situatie op de arbeidsmarkt zwaarder weegt dan de consumptiecijfers, stellen we onze verwachtingen voor een renteverhoging door de Fed uit van juni naar juli.

GBP

Het belangrijkste moment voor de handel in het Britse pond was de afgelopen week de publicatie van het inflatierapport door de Bank of England. De cijfers daarin waren gemengd. De Britse inflatie zal dit jaar rond het nulpunt blijven en mogelijk negatief worden als de olieprijzen de prijsgroei blijven remmen. Toch zijn er “weinig tekenen” dat de deflatie zal toeslaan. De centrale bank wordt wel pessimistischer over de productiviteit die door een onevenredige groei van het aantal minder productieve banen maar langzaam is verbeterd. Dit blijkt de belangrijkste reden voor de centrale bank om de groeivoorspelling voor de Britse economie te reduceren. Toch is de inflatieverwachting hierdoor niet verslechterd.

Significanter is dat de centrale bank geen probleem lijkt te hebben met het feit dat de markten rekening houden met een renteverhoging in het midden van 2016. Het arbeidsmarktrapport dat een paar uur daarvoor uitkwam, was aanmerkelijk positiever. Daarin werd de lichte versnelling in de loongroei, die we sinds 2013 hebben gezien, bevestigd. De lonen stijgen nu ruim 1% sneller dan de inflatie. Met het oog op deze trend denken we dat de rente niet langer dan een jaar op het huidige dieptepunt kan blijven.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.