Speciaal rapport - Herziene voorspellingen G10-valuta's

Enrique Díaz-Álvarez07/mei/2015Speciale Rapporten

Door de strenge winter en de tijdelijke stagnatie van de Amerikaanse economische groei hebben de rentemarkten hun verwachtingen voor een renteverhoging door de Federal Reserve verder opgeschoven. Het is nu duidelijk dat de Fed bij de eerste renteverhogingen voorzichtig te werk zal gaan door deze bij iedere tweede bijeenkomst te verhogen met 0,25% – een logisch compromis. De bekende stippengrafiek, waarin ieder FOMC-lid zijn/haar renteverwachting voor het einde van de komende drie jaar aangeeft, toonde tijdens de maartbijeenkomst voor eind 2015 een mediaan van 0,625%. Dit is een daling ten opzichte van de mediaan van 1,125% tijdens de eerdere decemberbijeenkomst.

De voorzichtigheid van de Fed heeft de onophoudelijke stijging van de Amerikaanse dollar tegen alle overige grote valuta’s tijdelijk doorbroken en sindsdien volgde deze een vrij stabiele koers. Gezien de bestaande positieve consensus over de stijgende dollar en daarop gebaseerde marktposities, verraste dit ons niet.

De timing van de aankomende renteverhogingen door de Fed zal voorlopig de belangrijkste factor blijven op de valutamarkten en deze renteverhogingen zijn sterk afhankelijk van de duur van de groeistagnatie. Het blijft onduidelijk of deze te wijten is aan het slechte winterweer of duidt op een conjunctuurvertraging. De cijfers van maart en april suggereren dat de stagnatie seizoensgebonden is, maar het arbeidsmarktrapport dat in de eerste week van mei uitkomt, moet uitsluitsel bieden.

We verwachten dat de Amerikaanse arbeidsmarkt goed blijft en dat de reële lonen blijven toenemen. Dit betekent dat de monetaire noodmaatregelen niet langer noodzakelijk zijn en de rente verhoogd kan worden zoals gepland. Op korte termijn verwachten we een stabilisatie van de dollar voordat deze een geleidelijke en selectieve stijging tegen de meeste G10-valuta’s inzet.

Zoals ieder kwartaal beschrijven we in een speciaal rapport de macro-economische effecten die nu en in de toekomst de 10 belangrijkste valuta’s beïnvloeden. Dit rapport bevat ook een voorspelling voor de G10-valuta’s tot het einde van 2016.

Download hier onze actuele voorspelling voor de G10-valuta’s

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.