Whitepaper - Nederlandse mkb’s verliezen jaarlijks rond 7 miljard euro door valutaschommelingen

Enrique Díaz-Álvarez20/nov/2014Valuta-updates

Internationale uitbreiding is voor veel organisaties en net name voor het mkb een ideale manier om te groeien. Toch brengt internationale handel behalve mogelijkheden ook risico’s met zich mee die tot hoge extra kosten kunnen leiden als deze worden genegeerd.

De risico’s die zijn verbonden aan transacties in buitenlandse valuta’s kunnen lange tijd onopgemerkt blijven totdat door een ongedekt risico de winstgevendheid of zelfs het voortbestaan van de organisatie in gevaar komt. Toch kunnen veel van deze risico’s worden beperkt of met de juiste marktkennis en eenvoudige maatregelen zelfs volledig worden vermeden. Ebury schat dat Nederlandse mkb’s het afgelopen jaar 7 miljard euro hebben verloren door het onvoldoende afdekken van valutarisico’s.

“Het afgelopen jaar hebben veel mkb-ers kansen gemist”, aldus Rob Adrichem van Ebury Nederland. “We moeten ervoor zorgen dat internationaal opererende mkb’s over de juiste kennis en het juiste advies beschikken.”

“Als je een buitenlandse leverancier in zijn lokale valuta kan betalen, kan dat een groot verschil maken voor je concurrentiepositie. Hoewel veel ondernemers in eerste instantie bij hun bank zullen aankloppen, zijn deze vaak niet in staat om de persoonlijke service te bieden die mkb-ers nodig hebben. In deze gevallen kan een alternatieve financiële dienstverlener een betere keuze zijn. In ieder geval is het de moeite waard om de verschillende aanbieders te vergelijken.”

We hebben een whitepaper geschreven waarin de 5 belangrijkste valutarisico’s waaraan uw organisatie mogelijk blootstaat, worden besproken. Ieder risico wordt beschreven aan de hand van situaties in organisaties die grootste gevolgen van een dergelijk risico ondervinden. Daarna volgt een duidelijke strategie voor het minimaliseren van dat risico, hetzij door het beperken van de gevolgen of door het voorkomen van het probleem.

Tot slot geven we u een lijst vragen voor uw valuta-aanbieder, uw bank en uw financiële afdeling zodat u zich ervan kunt verzekeren dat uw valutarisico minimaal is.

Download onze whitepaper over de 5 belangrijkste valutarisico’s

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.