5 tips voor het selecteren van een valuta-aanbieder

Hidde Rupp28/aug/2014Uncategorised

Regulering van betalingsdiensten

Historisch gezien zijn voor Nederlandse bedrijven en particulieren de banken de belangrijkste aanbieders van buitenlandse valuta. Sinds de implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement kunnen ook andere gereguleerde instaties optreden als aanbieder van betalingsdiensten. Daardoor zijn specialisten in buitenlandse valuta en internationale betalingen ontstaan waardoor bedrijven en particulieren meer keuze hebben.

Aan welke criteria moet een valuta-aanbieder voldoen?

De ideale oplossing Buitenlandse valuta'svoor een cliënt hangt af van de specifieke behoeften zoals de benodigde valuta, de omvang van valutarisico’s, de benodigde liquiditeit, de termijn en de afdekkingsstrategie. Toch hebben veel cliënten wat betreft valutadiensten bepaalde behoeften gemeen:

  • Besparen op alle internationale transacties. Een dienstverlener die valutatransacties zonder vaste kosten en tegen de meest gunstige wisselkoersen kan uitvoeren, kan winstgevendheid van een organisatie sterk beïnvloeden.
  • Afdekken van wisselkoersrisico’s. Het risico dat ontsaat door de volatiliteit van bepaalde valuta’s kan worden afgedekt met valutatermijncontracten. Hierdoor wordt de waarde van toekomstige uitgaven of inkomsten in een vreemde valuta vantevoren vastgelegd. Eventuele verliezen door negatieve koersontwikkelingen worden daarmee voorkomen.
  • Het vermogen om snel en efficiënt in te spelen op koersontwikkelingen. Door een persoonlijke service en kennis van de activiteiten van de cliënt te combineren met geavanceerde technologie en toegang tot de beste liquiditeitsverschaffers, kan snel worden gereageerd in volatiele markten.
  • Ervaring in valutahandel en marktkennis. De keuze voor een valuta-aanbieder die gespecialiseerd is in het door de cliënt meest gebruikte valutapaar, kan belangrijke voordelen hebben. Ook de toegang tot exotische valuta’s is vaak van doorslaggevend belang voor cliënten die zaken doen met emerging markets.
  • Analyses en prognoses van de valutamarkt. Een goed marktinzicht en betrouwbare voorspellingen zorgen ervoor dat de klant goed geïnformeerd is bij beslissingen over internationalisatie. Ook kan de klant hiermee inspelen op trends, besparen op transacties en risico’s vermijden.

Hoe groter kennis van de cliënt is en hoe beter de persoonlijke service, des te groter de toegevoegde waarde van een valuta-aanbieder aangezien deze dan ook kan adviseren op het gebied van treasurybeleid en ondernemingsstrategie.

Neem vandaag nog contact op met Ebury. Wij nemen graag de tijd voor een persoonlijk advies.

Printen

Geschreven door Hidde Rupp

Nederlandse Marketing Executive met een achtergrond in internationale handel, buitenlandse talen en interculturele communicatie.