Altijd binnen 20 min. op de hoogte van het laatste financiële nieuws - luister hier naar FX Talk.

De ECB-bijeenkomst van december: een volatiele dag voor de euro

( Leestijd: 5 min.  )

 • Terug naar alle blogs
 • Ebury in het nieuws
  Ebury Updates
  Persberichten
  Product Updates
  Speciale rapporten
  Trade Finance
  Valuta-updates
  Video's
 • Latest

20 december 2021

Auteur
Enrique Diaz-Alvarez

Chief Risk Officer

De beleidsaankondiging van de ECB van afgelopen donderdag bevatte een aanzienlijke aanpassing van het opkoopprogramma, zoals verwacht. De markt werd meer verrast door de ‘hawkish’ signalen die de centrale bank afgaf, waardoor de EUR/USD steeg naar het hoogste niveau van de afgelopen twee weken.

Z
oals we verwachtten kondigde de Europese Centrale Bank aan het tempo van de aankopen uit hoofde van het PEPP-programma (het noodpakket naar aanleiding van de pandemie) volgend jaar af te gaan bouwen, alvorens het programma eind maart te beëindigen. Om te voorkomen dat we in een ‘brute transitie’ terechtkomen, zoals Lagarde het tijdens de persconferentie noemde, hebben de besluitvormers besloten om de ’traditionele’ activa-aankopen onder het APP-programma in het tweede kwartaal tijdelijk te verhogen van € 20 miljard per maand naar € 40 miljard per maand. In het derde kwartaal wordt dit verlaagd naar € 30 miljard, om in oktober weer te worden teruggebracht naar € 20 miljard per maand. Het APP-programma blijft vanaf dat moment van kracht ‘voor zolang dit nodig is’. Ook heeft de ECB een aantal aanpassingen doorgevoerd wat betreft de herinvesteringen onder het PEPP-programma. Deze zijn verlengd tot ten minste eind 2024 en kunnen ook Griekse obligaties betreffen (deze zijn uitgesloten van het APP omdat dit geen investment grade-obligaties zijn).

Ook de macro-economische projecties van de ECB werden op de december-bijeenkomst op een aantal punten drastisch herzien. De aanpassingen van de groeivoorspellingen waren over het algemeen beperkt. De ECB voorziet een licht hogere groei in 2021 (5,1% versus 5,0%) en een hogere groei in 2023 (2,9% versus 2,1%). De groei voor 2022 werd verlaagd (van 4,6% naar 4,2%). Al met al is de verwachting dat de economie in de eurozone aan het eind van deze voorspellingsperiode zo’n 0,5% harder is gegroeid. Voor 2024 wordt echter een aanzienlijk lagere groei voorzien, van 1,6%.

De inflatieprojecties waren van groter belang, aangezien deze fors naar boven werden bijgesteld, vooral voor 2022. De markt verwachtte weliswaar een opwaartse herziening voor 2022, maar een verhoging van 1,5 procent in slechts een kwartaal tijd is ongekend. De HICP-inflatie komt volgens de ECB nu voor 2021 uit op 2,6%, voor 2022 op 3,2%, en voor 2023 op 1,8%, tegenover de vorige voorspellingen van respectievelijk 2,2%, 1,7% en 1,5%. Voor 2024 verwacht de ECB een inflatie van 1,8% (afbeelding 1).

Afbeelding 1: Voorspellingen HICP-inflatie door de ECB [december]

Bron: Europese Centrale Bank. Datum: 16-12-2021

We beoordelen de persconferentie van Lagarde als gemengd tot ‘hawkish’. Ze noemde het aanhoudende herstel van de economie in de eurozone en de aantrekkende arbeidsmarkt, maar benadrukte ook dat ‘monetaire steun nog steeds nodig is’. Ook benoemde zij het verergeren van de pandemie, de omikronvariant, problemen in toeleveringsketens en de energieprijzen, maar de risico’s voor de economische vooruitzichten werden nog steeds aangeduid met ‘over het algemeen in balans’. Een van de meer ‘hawkish’ aspecten van haar speech was de inschatting dat ‘als prijsdruk doorwerkt in hogere salarisstijgingen dan verwacht of als de economie eerder op het punt van volledige capaciteit komt, kan de inflatie hoger uitvallen’. Dit kan erop duiden dat, hoewel de inflatieprojecties over het geheel genomen al aanzienlijk naar boven zijn bijgesteld, de risico’s waar de prijsgroei aan is blootgesteld eerder gaan zorgen voor nog meer stijging dan een daling.

Zowel in de verklaring als door Lagarde werd ‘flexibiliteit’ genoemd, waarbij werd benadrukt dat het belangrijk is om flexibel te blijven, met name wanneer er spanningen ontstaan. Dit kan worden gezien als een argument voor de aankondiging dat aflossingen van effecten onder het PEPP-programma kunnen worden ingezet voor het opkopen van Griekse obligaties, maar ook als een teken dat de ECB niet op de automatische piloot te werk gaat, maar kan terugkomen op de toezegging om in 2022 de rente niet te verhogen.

Ook waren er signalen van tegengeluiden binnen de ECB. Hoewel Lagarde aangaf dat het gehele pakket aan nieuwe maatregelen wordt ondersteund door ‘een grote meerderheid’, geeft dit toch aan dat een aantal beleidsmakers niet helemaal gelukkig is met het pakket. Kort na de persconferentie publiceerde Reuters een artikel waaruit blijkt dat volgens bronnen een aantal ‘hawks’ binnen de ECB het oneens is met onderdelen van het pakket, en met name niet te spreken is over het verlengen van de herinvesteringen onder PEPP tot in 2024. Zij benadrukten naar verluid ook nog eens de opwaartse risico’s van de inflatievoorspellingen.

De euro reageerde in eerste instantie positief op het nieuws van de ECB. De valuta steeg tijdens de persconferentie van Lagarde met zo’n 0,4% ten opzichte van de Amerikaanse dollar, naar het hoogste niveau van de afgelopen twee weken. We schrijven dit voor een groot gedeelte toe aan de lage verwachtingen van de valutamarkt voorafgaand aan de bijeenkomst. Naderhand bleef de EUR/USD aardig gelijk opgaan en bleef boven de 1,13 (afbeelding 2).

Afbeelding 2: EUR/USD [16-12-2021 – 17-12-2021]

Bron: Bloomberg. Datum: 17-12-2021

We waren behoorlijk verrast door de omvang van de herziening van de inflatievoorspellingen en door de duidelijke taal met betrekking tot de activa-aankopen tot medio 2022. Een aankondiging over het afbouwen van het opkoopprogramma lag in de lijn der verwachtingen, maar een plan om de aankopen verder te verlagen in de tweede helft van 2022 en het programma af te bouwen naar slechts € 20 miljard per maand vanaf oktober was meer ‘hawkish’ dan waar de markt op had gerekend. Dit tezamen met het benoemen van een mogelijk hogere inflatie bevestigt onze visie dat de ECB niet tot 2023 gaat wachten met de eerste renteverhoging.

🔊 Binnen 20 min. geupdate over wat er zich afspeelt op de financiële markten. Luister hier onze laatste aflevering van FX Talk.

Meer weten over de valutamarkt en hoe u uw valutarisico kunt beperken?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze valutaspecialisten. Wij helpen u graag.

 

DEEL