Tips voor het beperken van valutarisico

 • Terug naar alle blogs
 • Ebury in het nieuws
  Ebury in het nieuws|Over Ebury
  Ebury in het nieuws|Trade Finance
  Ebury in het nieuws|Video's
  Ebury Updates
  Ebury Updates|Over Ebury
  Over Ebury
  Over Ebury|Press
  Over Ebury|Speciale Rapporten
  Over Ebury|Video's
  Persberichten
  Speciale rapporten
  Trade Finance
  Valuta-updates
  Valuta-updates|Video's
  Video’s
 • Latest

30 January 2018

Auteur
Menne Mennes

Managing Director Benelux

A
ls u zaken doet buiten de eurozone is de kans groot dat u uw leveranciers in vreemde valuta betaalt of vreemde valuta ontvangt van uw afnemers. Veranderende wisselkoersen kunnen in dat geval uw bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden. Er zijn verschillende oplossingen waarmee u uw onderneming kunt beschermen tegen ongunstige koersontwikkelingen.

Wat is valutarisico?


Valutarisico is het risico dat wisselkoersschommelingen uw bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden. De waarde van het bedrag in euro’s verandert door koersschommelingen. Omdat valutarisico winstmarges onder druk kan zetten, kiezen veel bedrijven ervoor hun blootstelling aan valutarisico af te dekken.

Voorbeelden valutarisico


Zowel importeurs als exporteurs kunnen valutarisico lopen, en het niet afdekken kan leiden tot een negatief resultaat:

Voorbeeld exporteur
Een exporteur naar de Verenigde Staten die een contract heeft afgesloten om goederen te leveren en betaald krijgt in Amerikaanse dollars. Als de koers van de euro stijgt ten opzichte van de Amerikaanse dollar, leveren de dollars minder euro’s op.

Voorbeeld importeur
Een importeur vanuit de Verenigde Staten met betalingen aan de leveranciers in Amerikaanse dollars. Als de koers van de euro daalt ten opzichte van de dollar, zijn meer euro’s nodig om hetzelfde bedrag in dollars krijgen.

Hoe kunt u valutarisico’s beperken?


Naast het direct (ver)kopen van vreemde valuta tegen de spot wisselkoers kunt u er ook voor kiezen om een termijncontract af te sluiten. Met een termijncontract spreekt u een vaste wisselkoers af voor een bepaald bedrag en vooraf vastgestelde periode. De koers van de vreemde valuta heeft in deze periode geen invloed op het bedrag in euro’s dat u betaalt of ontvangt. U weet vooraf precies hoeveel u ontvangt of moet betalen, los van de dan geldende wisselkoers.

Er zijn twee type termijncontracten die vaak ingezet worden om de blootstelling aan valutarisico te beperken:

1. Vaste termijnconrtacten (Fixed Forward):
Valuta worden geconverteerd tegen een afgesproken toekomstige wisselkoers (de termijnkoers) op een vast tijdstip. Als de periode waarop de conversie in de toekomst gedaan dient te worden een vast is, is dit een goed product om zekerheid over over marges in de toekomst te krijgen

2. Open termijncontracten (Window Forward):
Valuta worden geconverteerd tegen een afgesproken toekomstige wisselkoers (de termijnkoers) en kunnen geconverteerd worden gedurende een afgesproken periode. Als er flexibiliteit gewenst is omtrent de periode waarop de conversie in de toekomst gedaan dient te worden is dit een goed product om zekerheid over over marges in de toekomst te krijgen.

Voordelen en aandachtspunten


Met termijncontracten weet u vooraf exact hoeveel u betaalt of ontvangt in euro’s en bent u niet afhankelijk van een schommelende wisselkoers. Voor het afgesproken bedrag en de afgesproken looptijd bent u beschermd tegen een voor u ongunstige koersontwikkeling. Bij een termijncontract geldt echter wel een verplichting voor twee partijen. Als u het termijncontract tussentijds beëindigt, kunt u met kosten te maken krijgen.

Oplossingen op maat


Ebury is een internationaal fintech bedrijf en specialiseert zich in de bovenstaande valutadiensten. Uiteraard kan Ebury u nog meer oplossingen bieden om uw valutarisico’s te beheersen. Onze valuta specialisten hebben veel expertise en volgen de internationale financiële markten in Europa, Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika op de voet. Zij kunnen u in een persoonlijk gesprek een mogelijk passende oplossing bieden. U kunt contact opnemen met onze specialisten via de onderstaande contactgegevens en langs komen voor een kop koffie en een vrijblijvend gesprek.

T: 31 (0) 20 217 0810
E: info@ebury.nl

DEEL