Uw leverancier betalen in renminbi: een succesverhaal

Menne Mennes01/aug/2018Over Ebury

Europese importeurs met leveranciers in China betalen vanwege historische redenen vaak in Amerikaanse dollars (USD). Steeds meer klanten van Ebury gaan over in het betalen in Chinese renminbi (RMB) om zo een dubbele valutaconversie te voorkomen en geen nadeel te ondervinden van koersschommelingen tussen USD en RMB. Lees hieronder hoe een Nederlandse meubelimporteur zijn Chinese leverancier in RMB is gaan betalen en daarmee zijn valutarisico beperkte. 

SITUATIE

Een Nederlandse importeur van meubels betaalde zijn leverancier in China in USD en had ook prijsafspraken in USD. De verkoopprijs in Nederland was vastgesteld in EUR voor de 12 daaropvolgende maanden. De Nederlandse importeur converteerde EUR naar USD voor de betaling aan de Chinese leverancier, welke de ontvangen USD op zijn beurt weer converteerde naar RMB om zijn lokale kosten te betalen. De Nederlandse meubelimporteur dekte zijn valutarisico tussen EUR en USD niet af.

PRIJSVERHOGING EN RMB RISICO

Begin 2018 versterkte de RMB versus de USD. Omdat de Chinese leverancier minder RMB ontving verhoogde hij zijn prijs in USD om te compenseren voor de koerswijziging. Een half jaar later daalde de RMB versus de USD, maar werden de USD prijzen niet verlaagd (zie onderstaande afbeelding). De importeur was in de veronderstelling dat hij alleen blootgesteld was aan valutarisico tussen de EUR en de USD, in werkelijkheid was hij blootgesteld aan het valutarisico tussen de EUR, USD en de RMB.

BETALING  DIRECT IN RMB

Met behulp van Ebury’s China desk heeft de Nederlandse importeur met zijn Chinese leverancier afgesproken om hem direct in RMB te betalen. Hiermee wordt een dubbele valutaconversie voorkomen en wordt het valutarisico tussen de EUR, USD en de RMB teruggebracht tot alleen het valutarisico tussen de EUR en de RMB. De importeur heeft zijn valutarisico afgedekt met een flexibel termijncontract, waarbij de importeur de flexibiliteit heeft om betalingen te doen op momenten naar keuze binnen de looptijd van het termijncontract, tegen een vast wisselkoers. Het voordeel voor de Chinese leverancier is dat hij geen valutarisico meer loopt en daarmee zich kan committeren om de verkoopprijzen voor een langere periode kan vastzetten.

Wilt u uw mogelijkheden met betalen in RMB ontdekken? Neem dan contact op met een van onze valutaspecialisten.

Lees hier ook meer over betalen in RMB.
*HSBC RMB Internationalisation Survey 2017

Printen

Geschreven door Menne Mennes

Managing Director Benelux