Speciaal rapport - Voorspellingen valuta’s opkomende markten

Enrique Díaz-Álvarez14/nov/2014Speciale Rapporten

Transacties in valuta’s van opkomende landen zijn vaak lastig door plotselinge veranderingen in de economie van deze landen en de daaruit voorkomende koersschommelingen.

Hoewel de recente volatiliteit op de valutamarkten eerder de grote valuta’s betrof en exotische valuta’s in mindere mate, hebben investeringen in veel opkomende landen geleden onder de uit de volatiliteit voortkomende risicoaversie.

Het gaat vooral om de valuta’s die hoog scoorden op onze maatstaven voor marktvolatiliteit:

  • Een groot en permanent tekort op de lopende rekening
  • De afhankelijkheid van buitenlandse investeerders
  • De omvang van de buitenlandse valutareserves
  • De stabiliteit van het bankwezen

Wanneer de Amerikaanse Federal Reserve de eerste renteverhoging zal doorvoeren, is nog niet zeker. Wel is zeker dat het volgend jaar gebeurt en dat de valuta’s van de meeste opkomende
markten zullen dalen tegen de dollar. Hoe sterk de koersen zullen dalen, hangt van twee factoren af:

  • De kwetsbaarheid van de economie naar de bovengenoemde vier maatstaven
  • De mate waarin de valutakoers na de laatste onrust al is gedaald

Ebury helpt veel organisaties om de risico’s bij transacties in exotische valuta’s te beperken. Daartoe behoren zowel multinationals als mkb’s, stichtingen en ngo’s, dus we zijn met de meeste uitdagingen bekend. Bij het beperken van marktrisico’s in deze landen is gedegen marktkennis cruciaal en hier ligt de kracht van Ebury.

In dit rapport geven we een update over de valuta’s van de 16 belangrijkste opkomende landen. Deze bestaat uit een beschrijving van de huidige economische situatie, het vooruitzicht voor de lokale economie en onze voorspelling van de koersen tot het einde van 2015.

Download ons nieuwste valutarapport voor opkomende markten

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.