Privacybeleid

  Ebury Partners UK Limited (hierna “Wij”, “Ons” of “Onze”) hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Als onderdeel van de normale bedrijfsvoering verzamelen Wij persoonlijke gegevens van Onze klanten. Dit privacybeleid beschrijft hoe Wij met de persoonlijke gegevens omgaan die Wij van u verzamelen en die u aan Ons verstrekt. Wij raden u aan om dit privacybeleid aandachtig door te nemen zodat u weet hoe Wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

  Door www.ebury.nl te bezoeken gaat u akkoord met het hieronder beschreven privacybeleid.

  In de zin van de ‘Data Protection Act’ van 1998, de Britse Wet Bescherming Persoonsgegevens (de “Wet”) is Ebury Partners UK Limited de ‘data controller’.

  Gegevens die Wij over u mogen verzamelen

  Wij mogen de volgende gegevens over u verzamelen:

  • Gegevens die u aan Ons verstrekt. U kunt Ons gegevens verstrekken door het invullen van formulieren op Onze website www.ebury.nl (“Onze website”), door telefoongesprekken, e-mails en ander contact met Ons. Hieronder vallen gegevens die u verstrekt wanneer u zich op Onze website registreert, zich voor een dienst aanmeldt, een transactie of opdracht via Onze website doorgeeft of een probleem met Onze website meldt. Tot deze gegevens kunnen uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, financiële- en kredietgegevens behoren.
  • Gegevens die Wij over u verzamelen. Tijdens ieder bezoek aan Onze website kunnen Wij de volgende gegevens over u verzamelen:
   • technische gegevens, waaronder het Internet protocol (IP) adres dat u gebruikt ow uw computer met het internet te verbinden, uw inloggegevens, de browser die u gebruikt en de versie daarvan, de tijdzone waarin u zich bevindt, browser plug-ins en de versie daarvan, besturingssystemen en platforms;
   • gegevens over uw bezoek aan Onze website waaronder de volledige clickstream van de Uniform Resource Locator (URL) door en vanuit Onze website, d.w.z. de volgorde van de door u bezochte pagina’s van Onze website, inclusief datum en tijd, producten die u bekeken hebt of waarnaar u gezocht hebt; de duur tot het opbouwen van pagina’s en fouten bij het downloaden daarvan, de duur van het bezoeken van een pagina met details, informatie over de interactie tussen pagina’s (bv. scrollen, klikken, mouse-overs) en over het verlaten van de website. Wij registreren ook het telefoonnummer dat u gebruikt om Onze klantenservice te bellen.
  • Gegevens die Wij uit andere bronnen ontvangen. Mogelijk ontvangen Wij gegevens over u als u andere websites gebruikt die Wij beheren of andere diensten gebruikt die Wij aanbieden. Deze gegevens kunnen intern worden gedeeld en worden samengevoegd met gegevens die via Onze website zijn verzameld. Wij werken nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, toeleveranciers van technische, betalings- en bezorgdiensten, advertentienetwerken, aanbieders van data-analyse en zoekdiensten en kredietinformatiebureaus) van wie Wij gegevens over u kunnen ontvangen.

  Cookies

  Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van de overige gebruikers van Onze website. Een cookie is een klein bestandje van letters en cijfers dat Wij opslaan op uw browser of de harde schijf van uw computer, als u daarmee akkoord gaat. Met behulp van deze cookies kunnen Wij u onderscheiden van de overige gebruikers van Onze website, zodat Wij Onze website kunnen verbeteren en u tijdens het navigeren op Onze website een goede gebruikerservaring kunnen bieden. Meer informatie over de op Onze website gebruikte cookies vindt u hieronder.

  Gebruik van de gegevens

  Wij gebruiken de gegevens die Wij over u ontvangen op de volgende manieren:

  • Door u aan Ons verstrekte gegevens. Wij gebruiken deze gegevens:
   • om Onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de tussen u en Ons gesloten contracten en u van de informatie, producten en diensten te voorzien waarom u Ons verzocht hebt;
   • om u van informatie te voorzien over producten en diensten die Wij aanbieden die gerelateerd zijn aan andere waarnaar u reeds hebt geïnformeerd;
   • in de toekomst kunnen Wij (of andere ondernemingen binnen Onze groep) uw gegevens ook gebruiken om u te informeren over andere goederen en diensten die wellicht interessant voor u zijn. Dat kan onder andere betekenen dat wij u nieuwe of verbeterde diensten of producten aanbieden van Ebury of van andere ondernemingen in Onze groep. Als u een bestaande cliënt bent, nemen Wij alleen contact met u op over producten en diensten die lijken op de eerder door u afgenomen of door u overwogen producten en diensten. Als u een nieuwe cliënt bent, nemen Wij alleen contact met u op als u Ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Als u niet wilt dat Wij uw gegevens op deze wijze gebruiken, vink dan het relevante vakje aan op het formulier waarmee Wij uw gegevens verzamelen;
   • om u te informeren over aanpassingen van Onze dienstverlening;
   • om ervoor te zorgen dat de informatie van Onze website op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt weergegeven.
  • Gegevens die Wij over u verzamelen. Wij gebruiken deze gegevens:
   • Voor het beheren van Onze website en voor Onze interne processen waaronder het oplossen van problemen, data-analyse, tests, onderzoek en statistische doeleinden;
   • om ervoor te zorgen dat de informatie van Onze website op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt weergegeven;
   • om u in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve mogelijkheden van Onze diensten, wanneer u dat wenst;
   • als onderdeel van Onze maatregelen om Onze website veilig te houden;
   • om de doeltreffendheid van Onze aan u en anderen gerichte reclame-uitingen te meten en om te zorgen dat u van Ons relevante reclame ontvangt;
   • om u en andere gebruikers van Onze website voorstellen en aanbiedingen te doen met betrekking tot producten en diensten die interessant kunnen zijn voor u of voor hen.
  • Gegevens die Wij uit andere bronnen ontvangen. Wij kunnen deze gegevens combineren met de gegevens die u Ons verstrekt en informatie die Wij over u verzamelen. Wij kunnen deze gegevens en de gecombineerde gegevens voor de hierboven geschreven doeleinden gebruiken (afhankelijk van het type gegevens dat Wij ontvangen).

  Bekendmaking van uw gegevens

  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens uitwisselen met andere leden van Onze groep, waarmee Onze moedermaatschappij en al haar dochterondernemingen worden bedoeld zoals gedefinieerd door sectie 1159 van de Companies Act 2006 van het Verenigd Koninkrijk.

  Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen zonder uw toestemming. Wij kunnen uw gegevens wel delen met geselecteerde derden waaronder:

  • Zakenpartners, toeleveranciers en onderaannemers ten behoeve van de uitvoering van een met u of met hen gesloten overeenkomst.
  • Aanbieders van zoekmachines en analysediensten die Ons ondersteunen bij de verbetering en de optimalisatie van Onze website.
  • Kredietinformatiebureaus om uw kredietwaardigheid te beoordelen waar deze een voorwaarde vormt voor het sluiten van een overeenkomst met u.

  Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan derden:

  • Indien wij een bedrijf of bedrijfsmiddelen aan- of verkopen, mogen Wij uw persoonlijke gegevens aan een potentiële verkoper of koper bekendmaken.
  • Indien Ebury Partners UK Limited of wezenlijk al haar activa worden verkregen door een derde partij, in welk geval alle persoonlijke gegevens van haar klanten over te dragen activa zullen zijn.
  • Als Wij wettelijk verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te bekend te maken of te delen teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting of om Onze Gebruiksvoorwaarden, Algemene Voorwaarden, en andere overeenkomsten te handhaven of de rechten, het eigendom of de veiligheid van Ons, de ondernemingen in Onze groep, Onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat onder meer de uitwisseling van gegevens met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude en de verlaging van het risico van kredietverstrekking.

  Waar Wij uw persoonlijke gegevens bewaren

  De gegevens die Wij van u ontvangen kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER voor Ons of voor een van Onze toeleveranciers werkt. Dit personeel kan onder andere belast zijn met de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het bieden van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft u toestemming voor deze overdracht, opslag of verwerking. Al uw persoonlijke gegevens genieten echter een hoge mate van bescherming onafhankelijk van waar deze wordt verwerkt en wordt opgeslagen door Ons, Onze toeleveranciers of Onze agenten.

  Alle gegevens die u aan Ons verstrekt worden op Onze beveiligde servers opgeslagen. Alle betalingstransacties zullen worden gecodeerd. Als Wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u dit zelf hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van Onze website, bent u er verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord geheim blijft. Wij vragen u uw wachtwoord aan niemand door te geven.

  Helaas is de verzending van gegevens via het internet niet absoluut veilig. Hoewel Wij Ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen Wij de veiligheid van uw gegevens die naar Onze website worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is voor eigen risico. Zodra Wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen Wij strikte procedures hanteren en veiligheidsmaatregelen treffen om onbevoegde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

  Uw rechten

  U hebt het recht Ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te gebruiken. Normaal gezien zullen Wij u (alvorens Wij uw gegevens verzamelen) informeren of Wij van plan zijn om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken. U kunt zich op uw recht beroepen om een dergelijke verwerking te voorkomen door de betreffende vakjes aan te vinken op de formulieren die Wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt zich ook op ieder moment beroepen op uw recht door een e-mail te sturen aan info@ebury.nl.

  Onze website kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van de websites van Ons partnernetwerk, reclamebureaus en gelieerde ondernemingen. Wanneer u een link naar een dergelijke website volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid voeren en dat Wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. Lees het beleid van de betreffende website door voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

  Toegang tot uw gegevens

  De Wet geeft u het recht om de over u bewaarde gegevens in te zien. Overeenkomstig de Wet kunt u zich op uw recht beroepen. Voor inzage in uw persoonlijke gegevens kan een administratieve vergoeding van £10 in rekening gebracht worden.

  Wijzigingen in Ons privacybeleid

  Als Wij Ons privacybeleid in de toekomst op enigerlei wijze wijzigen, publiceren Wij die wijzigingen op deze pagina en informeren Wij u, indien passend, per e-mail. Wij raden u aan de website regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen in Ons privacybeleid.

  Contact

  Vragen, opmerkingen en verzoeken naar aanleiding van dit privacybeleid zijn altijd welkom. U kunt deze per e-mail versturen naar info@ebury.nl.

  Cookiebeleid

  Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van de overige gebruikers van Onze website. Cookies helpen Ons om Onze website kunnen verbeteren en u tijdens het navigeren op Onze website een goede gebruikerservaring te bieden. Door www.ebury.nl te bezoeken, geeft u Ons toestemming om van cookies gebruik te maken.

  Een cookie is een klein bestandje van letters en cijfers dat wij opslaan op uw browser of de harde schijf van uw computer, als u daarmee akkoord gaat. Cookies bevatten informatie die wordt overgedragen naar de harde schijf van uw computer.

  Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

  • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies waardoor u kunt inloggen op beveiligde delen van Onze website, gebruik kunt maken van een winkelwagen of elektronische betaaldiensten.
  • Analytische cookies. Via de analytische cookies kunnen Wij het aantal bezoekers herkennen en tellen, en zien hoe bezoekers navigeren tijdens het gebruik van de website. Op deze manier kunnen Wij Onze website verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers de gezochte informatie eenvoudig kunnen vinden.
  • Functionele cookies. Deze worden gebruikt om u te kunnen herkennen wanneer u terugkeert op Onze website. Daardoor kunnen Wij de inhoud van Onze website op u afstemmen, u met uw naam begroeten en uw voorkeuren onthouden zoals bijvoorbeeld uw gekozen taal of locatie.
  • Commerciële cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan Onze website, de pagina’s die u hebt bezocht en de links waarop u hebt geklikt. Wij gebruiken deze informatie om Onze website en de daarom getoonde advertenties beter af te stemmen op uw interesses. Deze informatie kunnen Wij voor dit doel delen met derden.

  Wij wijzen u erop dat derden (waaronder bijvoorbeeld advertentienetwerken en externe dienstverleners zoals analisten van websiteverkeer) cookies kunnen gebruiken waar Wij geen controle over hebben. Dit zijn waarschijnlijk analytische cookies of commerciële cookies.

  U kunt cookies weigeren door de browserinstelling te activeren die u in staat stelt alle of alleen bepaalde cookies te weigeren. Als u echter de browserinstelling gebruikt die alle cookies (waaronder strikt noodzakelijke cookies) weigert, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van Onze website.

  Bedankt voor uw bezoek aan Onze website!