Drie stappen om uw marges te beschermen tegen brexit

 • Terug naar alle blogs
 • Ebury in het nieuws
  Ebury Updates
  Persberichten
  Product Updates
  Speciale rapporten
  Trade Finance
  Valuta-updates
  Video's
 • Latest

18 September 2018

Auteur
Menne Mennes

Managing Director Benelux

Nu een ‘hard’ Brexit dichterbij lijkt te komen, gaan steeds meer exporteurs naar het  Verenigd Koninkrijk hun valutarisico op het Britse pond (GBP) indekken. Naarmate een ‘hard’ Brexit waarschijnlijker wordt, is de verwachting dat de pond versus de euro (EUR) sterk zal afzwakken. Hierdoor wordt het indekken van dit valutarisico om marges te beschermen voor veel exporteurs een aantrekkelijke optie.

E
en ‘hard’ Brexit creëert in veel gevallen echter ook onzekerheid over de te verwachten afzet, en in sommige gevallen is het zelfs de vraag of de verkoop überhaupt door kan gaan. Hieronder staan drie stappen beschreven die een sierteelt exporteur naar het Verenigd Koninkrijk heeft genomen om zijn marges te beschermen tegen een ‘hard’ Brexit.

1. Doorberekenen zwakke pond bij ‘hard’ Brexit


De bloemenexporteur begon met het maken van een inschatting van de mogelijkheid voor het doorberekenen van de zwakkere pond versus de euro. De exporteur werkt met  kortlopende verkoopcontracten in ponden, welke in theorie de mogelijkheid geeft om een meer nadelige wisselkoers (deels) door te berekenen in zijn verkoopprijs. De inschatting van de bloemenexporteur is echter dat naarmate een ‘hard’ Brexit waarschijnlijker wordt de consumentenbestedingen onder druk komen te staan, en men hierdoor minder bereid zal zijn meer te betalen voor de ‘luxe’ van bloemen. De exporteur schat hierdoor in dat hij niet de mogelijkheid zal hebben een hogere prijs door te berekenen aan zijn klanten.

2. Inschatting effect op afzet bij ‘hard’ Brexit


Als tweede stap maakte de exporteur een inschatting van het effect van een ‘hard’ Brexit op het verkoopvolume. De verwachting van de exporteur is dat hij in staat zal blijven bloemen te verkopen aan klanten in het Verenigd Koninkrijk. Hij verwacht wel lagere consumentenbestedingen, en daarmee lagere bestedingen aan bloemen en een lager verkocht volume in ponden.

3. Opzetten van een valutarisico strategie


De inschatting van de exporteur is dat hij in het geval van een ‘hard’ Brexit zowel volume als valutarisico loopt. De exporteur besloot een Window Forward af te sluiten. Een Window Forward is een overeenkomst die een organisatie toestaat een afgesproken bedrag te converteren tegen een vaste wisselkoers binnen een afgesproken termijn. In dit geval besloot hij een Window Forward af te sluiten voor het verwachte verkoopvolume van de komende 8 maanden, met een contract einddatum over 12 maanden. Hierdoor heeft hij de flexibiliteit om verkoopvolume van 8 maanden over 12 maanden uit te spreiden. Zo heeft hij zijn valutarisico afgedekt en heeft hij de flexibiliteit om een lager verkoopvolume op te vangen.

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden om valutarisico af te dekken? Neem dan direct contact op met een van onze valutaspecialisten

DEEL