Dit is klare taal

Rob Adrichem03/dec/2014Ebury in het nieuws

Onlangs werd door de SER, VNO-NCW/MKB-Nederland en de FNV een toelichting gegeven aan de Vaste Kamercommissies van Economische Zaken en Financiën over het rapport van de SER over verbreding en versterking van mkb-financiering. Op hoofdlijnen blijkt uit het rapport dat het mkb zal moeten worden ondersteund door alternatieve financiering voor risicodragend vermogen omdat banken deze rol niet meer kunnen of willen vervullen. Dat is niet nieuw. Maar hoe kun je ‘marktfalen’ ondervangen?

Lees meer op Deondernemer.nl

Print

Geschreven door Rob Adrichem

Country manager Nederland bij Ebury. Met zijn jarenlange ervaring in de financiële sector helpt hij Nederlandse ondernemers om internationaal te concurreren.