CNY Rapport Juli 2018

Enrique Díaz-Álvarez31/jul/2018Speciale Rapporten

De Chinese yuan (CNY) heeft in 2017 het verlies ten opzichte van de Amerikaanse dollar van het jaar daarvoor volledig teruggewonnen. De zwakkere dollar leidde tot een opwaardering van de valuta van vrijwel elke grote en opkomende markt. De yuan steeg vorig jaar meer dan 6% ten opzichte van de dollar en bereikte in februari zijn sterkste positie sinds april 2016. Hierdoor kwam de yuan terug op het niveau waarop de valuta zich bevond na de verwijdering van de zachte koppeling van de CNY in augustus 2015 (Figuur 1), toen de People’s Bank of China (PBoC) de valuta strak begon te beheren ten opzichte van een handelsgewogen mand van valuta’s.

Bezorgdheid over een volledige handelsoorlog tussen de VS en China en de mogelijke negatieve gevolgen daarvan voor de Chinese economie, zorgde echter voor een massale verkoop van de CNY vanaf het einde van het eerste kwartaal van 2018. De yuan is in die tijd ongeveer 8% in waarde gedaald ten opzichte van de dollar en bereikte in juli zijn zwakste positie in een jaar (Figuur 1).

Figuur 1: USD/CNY (juli ’17 – juli ‘18)

Bron: Thomson Reuters Datastream Datum: 24-7-2018

Sinds de opheffing van de zachte koppeling van de valuta, streven de beleidsmakers van de PBoC ernaar de valuta stabiel te houden ten opzichte van de mand van valuta’s. Na een herweging in december 2016, is deze mand nu samengesteld uit ongeveer 22% Amerikaanse dollar, 16% euro, 12% Japanse yen, 11% Zuid-Koreaanse won en nog eens twintig valuta’s die allemaal worden gewogen op basis van de afhankelijkheid van China van het betreffende land qua internationale handel.

Voorafgaand aan dit jaar slaagde de centrale bank er ruimschoots in de stabiliteit ten opzichte van de mand te behouden, zoals wordt weergegeven in de CFETS RMB-index. In het gehele jaar 2017 bleef de index stabiel binnen een bereik van 2-3% (Figuur 2), terwijl een waardevermindering ten opzichte van de euro een groot deel van de kracht van de munt ten opzichte van de USD ongedaan maakte. Een tot nu toe bijzonder volatiel 2018 voor de yuan maakt het behoud van de stabiliteit steeds moeilijker, hoewel de recente daling ten opzichte van de dollar de CFETS RMB-index heeft teruggebracht naar de stand van het begin van het jaar. In handelsgewogen opzicht was de waardevermindering van de CNY veel bescheidener. Vandaar de betrekkelijk luchtige reactie van de markt op de daling van de munt.

Figuur 2: De CFETS RMB-index van de PBoC (2016-2018)

Bron: Thomson Reuters Datastream Datum: 20-7-2018

Het herstel vorig jaar van de yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar werd gedeeltelijk geholpen door de implementatie van een sterke controle op het kapitaalverkeer in China. In mei 2017 introduceerde de centrale bank een ‘anti-cyclische factor’ voor de dagelijkse bepaling van de waarde van de valuta ten opzichte van de mand. Dit werd gedaan om eenzijdige weddenschappen op de yuan te dwarsbomen en beleidsmakers in staat te stellen een sterkere waarde te bepalen ten opzichte van de vorige dag om een langdurige periode van waardevermindering te voorkomen. Toen de yuan eenmaal stabiel was en de risico’s van een waardevermindering van de CNY waren verminderd, kondigde de PBoC in januari aan dat het de manier waarop het de dagelijkse waardebepaling beheert zou gaan aanpassen en in feite de ‘anti-cyclische factor’ van het mechanisme zou gaan verwijderen. Dit is een duidelijke stap in de richting van een flexibeler wisselkoerssysteem, waarin de centrale bank minder controle heeft over de munt, waardoor deze vrijer kan bewegen.

De belangrijkste risicofactor voor de CNY blijft ongetwijfeld het dreigende gevaar van een volledige handelsoorlog tussen China en de VS, vooral omdat dit land verantwoordelijk is voor ongeveer 20% van de totale exportinkomsten van China. President Trump voerde in maart tarieven in op de import van staal en aluminium uit China van respectievelijk 25% en 10% en dreigde in juni nieuwe tarieven op te leggen voor Chinese importgoederen voor een totaalbedrag van $200 miljard. Handelsonzekerheid begint inmiddels te leiden tot een zwakkere yuan, terwijl het verwachte langdurige en op vergelding gebaseerde onderhandelingsproces waarschijnlijk zal leiden tot meer gematigde economische resultaten voor dit jaar. De Chinese economie herstelde zich goed in 2017, gestimuleerd door hogere overheidsuitgaven en een verbetering van de buitenlandse vraag. In het tweede kwartaal van het jaar vertraagde de economie echter weer als gevolg van het handelsconflict, maar nam toch zoals verwacht met 6,7% toe (Figuur 3), de traagste toename sinds de financiële crisis. Spanningen tussen de VS en China hebben reeds invloed gehad op het sentiment, waardoor de vastgoedmarkt in grote steden zoals Beijing en Shanghai vertraagde. Een escalatie van het handelsconflict dat in het ergste geval resulteert in een algemeen tarief van de VS op Chinese importgoederen, zou de prognoses echter ongetwijfeld verslechteren.

Figuur 3: Jaarlijkse BBP-groei China (2007-2018)

Bron: Thomson Reuters Datastream Datum: 20-7-2018

De belangrijke productiesector van het land slaagt er nog steeds in om zijn activiteiten op een behoorlijk stevig tempo uit te breiden, daarbij geholpen door de sterke binnenlandse consumptie. De Caixin-inkoopmanagersindex (PMI) voor de verwerkende industrie bleef boven het niveau van 50, wat duidt op een maandelijkse expansie (met uitzondering van één maand) sinds medio-2016 (Figuur 4). Daarbij moet worden opgemerkt dat de activiteiten de afgelopen paar maanden zijn getemperd als gevolg van de heersende onzekerheid over de handel. De export is qua CNY sinds november 2016 elke maand gestegen en realiseerde in februari een sprong van meer dan 30% op jaarbasis. Ondanks de verbeterende economische vooruitzichten, blijft het BBP nog steeds aanzienlijk trager toenemen dan in een groot deel van het afgelopen decennium. De toename zal dit niveau in 2018 mogelijk niet halen, vooral door de handelsonzekerheid. De meeste prognoses gaan er ook van uit dat de economie dit jaar slechts 6,4% zal groeien. Een sterke stijging van de uitstaande bankschulden tot ongeveer 150% van het totale BBP en onzekerheid over de huizenprijzen kunnen de Chinese economie dit jaar ook negatief beïnvloeden.

Figuur 4: De Markit- en Caixin-inkoopmanagersindex (PMI) voor de verwerkende industrie (2015-2018)

Bron: Thomson Reuters Datastream Datum: 20-7-2018

De beleidsmakers in China hebben de rentetarieven ongewijzigd gelaten, hoewel de inflatie in China het gehele afgelopen jaar ruimschoots onder de beoogde 3% bleef. De nominale inflatie herstelde zich nadat deze eerder dit jaar het laagste niveau in acht jaar had bereikt. De inflatie kwam echter de afgelopen twee maanden niet boven de 2% en bedroeg in juni slechts 1,9%. Ondanks de ongewijzigde rentetarieven, werden daardoor in juni de reserveverplichtingen van sommige banken verlaagd, terwijl de onzekerheid als gevolg van een dreigende handelsoorlog een belangrijke factor bleef die van invloed was op de beleidsvorming.

De gezonde reservepositie van de PBoC betekent wel dat de centrale bank – indien nodig – voldoende ruimte heeft om te interveniëren op de valutamarkten. De deviezenreserves namen vorig jaar snel toe doordat de strakke regelgeving en een sterke munt de uitstroom van kapitaal ontmoedigden. De reserves realiseerden vorig jaar hun eerste jaarlijkse stijging sinds 2014 en sprongen aan het begin van het jaar naar een hoogtepunt in meer dan één jaar van US$ 3,16 biljoen. De toename van de reserves toont aan dat het beperken van de kapitaaluitstroom invloed heeft en dat een gestage interventie mogelijk niet meer nodig is om de wisselkoers te stabiliseren, hoewel het een waardevol instrument blijft.

Naar onze mening is de recente massale verkoop van de Chinese yuan tegen de Amerikaanse dollar geen bijzondere reden tot zorg. In tegenstelling tot de periode van zwakte van de CNY in 2015, die gepaard ging met een scherpe stijging van de uitstroom van kapitaal, bleef er vorige maand een sterke instroom in de markt van Chinese staatsobligaties. Dit geeft aan dat de markt zich niet al te veel zorgen maakt over de recente volatiliteit en vertrouwen heeft in het wisselkoersstelsel van de PBoC.

Daarom verwachten wij op korte termijn een correctie in de USD/CNY-wisselkoers, gevolgd door slechts een zeer bescheiden daling van de yuan ten opzichte van de huidige wisselkoers. Dit zal leiden tot een stabilisering van de handelsgewogen index van de CNY. De PBoC zal waarschijnlijk op de korte termijn tevreden zijn met een matig zwakkere munt ten opzichte van de Amerikaanse dollar, gezien de mogelijkheden daarvan om de negatieve invloed van de dreigende handelsoorlog te compenseren. Het grootste risico voor onze vooruitzichten zou een worst-case scenario zijn met een volledige handelsoorlog tussen de VS en China. Wij zijn echter van mening dat de machtsbalans binnen het Witte Huis een doorslaggevende verschuiving heeft laten zien in het voordeel van een meer pro-establishment-geneigde groep mensen (zoals Mnuchin en Kudlow ). Daarom blijft dit naar onze mening een hoogst onwaarschijnlijk scenario.

Uw leveranciers betalen in CNY? Lees hier meer of neem contact op met een van onze valutaspecialisten.

 

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.