Twijfels veroorzaken scherpe daling voor de dollar

Enrique Díaz-Álvarez08/feb/2016Valuta-updates

De dollar heeft een zware week achter de rug. De combinatie van twijfels over de mogelijke renteverhoging van de Fed in maart en het afbouwen van oude long posities zorgde voor een verkoopgolf van de greenback tegenover alle andere grote valuta’s, uitgezonderd de Mexicaanse peso. De publicatie van de uiterst belangrijke werkloosheidscijfers in de VS zorgde op vrijdag voor enige verlichting. De werkloosheid daalde opnieuw en de stijging van lonen lijkt op te pikken als gevolg van verkrapping op de arbeidsmarkt. Ondanks de stijging van vrijdag is de dollar echter nog steeds met bijna 1.4% gezakt.

Op de rentemarkt wordt de kans op een verhoging van de rente in maart nog maar voor 10% verwacht. Volgens ons is dit een verkeerde inschatting gegeven de aanhoudende positieve ontwikkeling van de arbeidsmarkt, die de belangrijkste focus van de Federal Reserve blijft.

De stijging van de euro kwam voor veel cliënten als een verrassing. Zij verwachtten namelijk dat de neerwaartse trend tegenover de dollar zou worden verdergezet.

EUR

De arbeidsmarkt in de eurozone blijft tekenen van verbetering tonen. Werkloosheidscijfers daalden in december naar 10.4%. Dit is het laagste cijfer sinds eind 2011, maar is nog steeds onacceptabel hoog. Vooral in Spanje blijft de banengroei positief ontwikkelen, waardoor het land uitblinkt in de eurozone. In absolute termen reflecteert dit echter nog steeds een enorme zwakte in de economie. Deflatoire druk lijkt op de korte termijn niet te verwachten, terwijl het er op de lange termijn op lijkt dat we nu te maken hebben met een dieptepunt. Wij verwachten tijdens de ECB-vergadering in maart al verdere verruimende maatregelen, inclusief het verder verlagen van de reporente en aanvullende verruiming van het QE-programma. Met het oog op deze vooruitzichten denken we dat de euro het niveau boven 1.10 dollar niet lang zal kunnen behouden.

USD

Verwachtingen in verband met toekomstige renteverhogingen door de Fed blijven de marktbewegingen wereldwijd bepalen. Afgelopen week daalden die verwachtingen totdat de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers voor januari werden gepubliceerd. Ondanks nogal teleurstellende headline cijfers waren de details juist erg bemoedigend. Werkloosheidscijfers daalden naar een achtjarig dieptepunt van 4.9%, waardoor de psychologische grens van 5% die de Fed als volledige werkgelegenheid beschouwt werd doorbroken. Belangrijker is dat de lonen vorige maand stegen met 0.5% en nu op jaarbasis groeien met 2.5%. Dat betekent een stevige loonsverhoging voor de Amerikaanse arbeiders sinds de crisis.

De Fed maakte duidelijk dat ze enkel op de onrust op de markten zullen reageren wanneer dit de binnenlandse markt beïnvloedt. Dit bewijst dat de Amerikaanse economie tot nu toe weinig werd beïnvloed door de marktbewegingen. Rentemarkten verwachten nauwelijks een verhoging van de rente voor 2016, wat ons een grote misvatting lijkt.

GBP

De Bank of England blijft gematigde signalen geven. Tijdens de februaribijeenkomt van het MPC wijzigde de enige voorstander van een hogere rente (McCafferty) zijn stem en was de beslissing om deze ongewijzigd te houden unaniem. Het commitee stelde de verwachtingen voor groei op korte termijn neerwaarts bij. Echter, de verwachtingen voor de inflatie van 2% in 2018 bleven ongewijzigd. Dit is ook de reden waarom we nog steeds een renteverhoging verwachten tegen eind 2016 en zijn we het oneens met de markt, die dit pas ziet gebeuren in 2018. Een krappe arbeidsmarkt zal naar onze mening compenseren voor de onzekerheid in verband met het Brexit referendum en zal de groei boven 2% houden in 2016.

Abonneer u hier en ontvang onze valuta-updates via e-mail

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.