Euro en pond staan er na volatiele week vrijwel hetzelfde voor

Enrique Díaz-Álvarez01/sep/2015Valuta-updates

Wat gebeurde er de afgelopen week op de valutamarkten en welke factoren beïnvloeden de komende dagen de euro, de dollar en het pond? In 2 minuten brengen Paul Ermann en Dirk Croonen van ons team in Amsterdam u op de hoogte. Bekijk hier de video of lees onderstaand de valuta-update van onze hoofdanalist Enrique Diaz.

Het was een bijzonder volatiele week op de financiële markten. De onrust begon laat op de zondagavond toen de Chinese aandelenkoersen hard werden geraakt door meer negatieve berichten en het nieuws dat de Chinese autoriteiten afzagen van het verder steunen van Chinese aandelen. Wat daarop volgde was in onze ogen een klassiek geval van het afbouwen van posities. Investeerders werden gedwongen om populaire posities op te heffen op een relatief illiquide augustusmarkt waardoor de intensiteit van de schommelingen toenam. Op de valutamarkt herstelde de euro zich flink, terwijl de valuta’s van opkomende landen eerder in de week flink onderuit gingen door het wegvallen van de “carry trades” die eerder zorgden voor een vraag naar exotische valuta’s en een aanbod van euro’s door de extreem lage rente in de eurozone.

In het midden van de week kwam er echter een einde aan de vlucht uit risicovolle beleggingen en stegen de koersen hiervan weer waardoor deze aan het einde van de week hoger stonden dan aan het begin. Ook de euro keerde terug naar haar oorspronkelijke positie. Goede bbp-cijfers uit de VS en een verdere verlaging van de Chinese rente gaven de optimisten gelijk en het is zeker mogelijk dat de volatiliteit van de afgelopen week niet meer was dan een zomerstorm. Toch kan de groeivertraging in de Chinese economie tot in 2016 gevolgen hebben voor de wereldeconomie.

Deze bijzonder bewogen week werd afgesloten met een jaarlijkse bijeenkomst van de presidenten van de centrale banken in Jacksonhole, Wyoming. De meeste monetaire autoriteiten (en vooral de Fed en de Bank of England) kijken verder dan de volatiliteit van de afgelopen week en de tot dusver bescheiden dalingen van de aandelen zullen voor de meeste centrale banken geen obstakel voor vormen voor een renteverhoging.

EUR

Het macro-economische nieuws uit de eurozone was voornamelijk van secundaire aard en bevestigde een groeicijfer van een bescheiden 1,5 à 2%. Het meest positieve nieuws was het feit dat het volume van de bankleningen in juli sneller toenam dan in de afgelopen vier jaar het geval was geweest. Al met al zijn er in de economie van de eurozone nog geen gevolgen te zien van de Chinese groeivertraging of de volatiliteit van afgelopen week. Toch duurt het enige tijd voordat deze effecten in de genoemde indicatoren te zien zijn en wachten we de PMI-graadmeters af voor een bevestiging of de economie werkelijk zo weerbaar is.

De koers van de euro werd eerder gedreven door een gebrek aan liquiditeit en het sluiten van posities van handelaren die met “carry trades” probeerden het renteverschil tussen de eurozone en beter renderende (vooral exotische) valuta’s uit te buiten. Nu deze posities grotendeels zijn gesloten, verwachten we dat de euro haar neerwaartse trend tegen de Amerikaanse dollar zal voortzetten.

USD

De macro-economische cijfers uit de VS waren de afgelopen week beter dan verwacht. Het bbp voor het tweede kwartaal werd flink naar boven bijgesteld van 2,3% naar 3,7%. De julicijfers over de verkopen van duurzame consumptiegoederen wijzen ook op een lichte groeiversnelling in de Amerikaanse economie. Door de tegenstrijdigheid van enerzijds de marktvolatiliteit en anderzijds de feitelijke economische ontwikkelingen, blijft het onzeker of de renteverhoging van de Fed in september doorgaat. Deze onzekerheid werd onderstreept door William Dudley, voorzitter van de Bank of New York New York en vicevoorzitter Fischer die beiden zeer verschillende toespraken hielden. De een zei dat een renteverhoging nu “minder aantrekkelijk“ was, terwijl de ander verwachtte dat de inflatie zich relatief snel zou herstellen richting de doelstelling van de Fed. Hoewel de onzekerheid is toegenomen en er weinig kans is op een unanieme meerderheid, blijven we bij onze verwachting dat de Amerikaanse rente later deze maand wordt verhoogd.

GBP

Wat betreft het financiële nieuws was het een rustige week, maar op de markten was dat zeker niet het geval. Het bbp-cijfer werd bij de eerste gelegenheid niet herzien en bleef staan op een gezonde 2,8% op jaarbasis. Nu kijken we uit naar de PMI-cijfers van deze week voor een indicatie hoe het derde kwartaal er voor staat.

Van groter belang voor de koersontwikkeling van het pond waren de verklaringen van gouverneur Carney tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jacksonhole, Wyoming. Carney was duidelijk onaangedaan door de extreme marktvolatiliteit. Hij liet weten dat “ontwikkelingen in China waarschijnlijk geen effect zullen hebben op de geplande renteverhoging”. Dit ondersteunde onze verwachting dat de Britse rente in februari 2016 wordt verhoogd en het Britse pond wordt daardoor flink gesteund ten opzichte van de euro, aangezien de eurozone een tegengesteld monetair beleid voert.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.