Economisch herstel eurozone zet door – banken versoepelen leencriteria

Enrique Díaz-Álvarez20/apr/2015Valuta-updates

Wat gebeurde er de afgelopen weken op de valutamarkten en welke factoren beïnvloeden de komende dagen de euro, de dollar en het pond? Lees onderstaand de valuta-update van onze hoofdanalist Enrique Diaz.

Door het ontbreken van ingrijpende gebeurtenissen herstelden zowel de euro als het pond zich van de recente dieptepunten richting hun gemiddelde koers van de afgelopen weken. Investeerders en handelaren wachten af om te zien of de relatief slechte Amerikaanse cijfers van de afgelopen tijd een tijdelijk verschijnsel zijn dat door het slechte winterweer werd veroorzaakt of een teken zijn van een structurele groeivertraging. Tot nu toe wijzen de aprilcijfers erop dat het om het eerste gaat, maar het zijn de arbeidsmarktcijfers die uitsluitsel moeten geven. Tot dat moment is het onwaarschijnlijk dat de grote valuta’s van hun huidige trend zullen afwijken. De EUR/USD-koers blijft tussen de 1,05 en 1,10 en de GBP/USD-koers blijft tussen de 1,46 en de 1,50.

EUR

Zoals we verwachtten, waren er tijdens de afgelopen ECB-bijeenkomst geen schokkende aankondigingen. President Draghi bevestigde de intentie van de ECB om het monetaire verruimingsplan tot september 2016 volledig uit te voeren als gepland. De economische cijfers van vorige week bevestigden een lichte versnelling van het economisch herstel. De industriële productie steeg in februari met 1,1% ten opzichte van de voorgaande maand en was 3% hoger dan het gemiddelde van het laatste kwartaal van 2014. Ook uit het kredietonderzoek in de eurozone bleek dat banken de leencriteria verder hebben versoepeld. Het monetaire verruimingsprogramma van de ECB dat het rendement op staatsobligaties reduceert en carry trades minder aantrekkelijk maakt, dwingt banken om hun kapitaal elders onder te brengen en meer aan bedrijven en huishoudens te lenen. Het lijkt erop dat de ECB hiermee haar doelen bereikt. Dit positieve nieuws was voldoende om de EUR/USD-koers ondanks de voortslepende onderhandelingen met Griekenland terug te brengen naar het gemiddelde van de afgelopen weken.

USD

Het nieuws uit de VS was de afgelopen week gemengd, maar wees gemiddeld op een bescheiden groei na de vertraging in januari en februari. De detailhandelscijfers herstelden zich in maart met 0,9% op maandbasis na een daling gedurende de drie afgelopen maanden, maar het herstel was iets kleiner dan verwacht. Ook de industriële productie nam toe, maar niet voldoende om de daling gedurende januari en februari goed te maken. Het inflatiecijfer zorgde voor geruststellender nieuws. De kerninflatie, waarin de schommelende voedsel-en energieprijzen niet worden meegewogen, steeg in maart met 0,23%. De inflatie is sinds het begin van het jaar 1,8% gestegen en was gedurende de laatste drie maanden gemiddeld 2,3% op jaarbasis. Daaruit blijkt dat de deflatiedruk in de VS afneemt en de monetaire noodmaatregelen niet langer noodzakelijk zijn. Daarom blijven we bij onze voorspelling van een renteverhoging tijdens de junibijeenkomst, maar we houden het macro-economische nieuws nauwlettend in de gaten.

GBP

De afgelopen week verschenen er twee rapporten – één met inflatiecijfers en één met arbeidsmarktcijfers. De nominale inflatie in het Verenigd Koninkrijk bleef 0% op jaarbasis, terwijl de kerninflatie daalde van 1,2% naar 1,0%. Deze cijfers verrasten de markten niet. De arbeidsmarktcijfers brachten positiever nieuws. De werkloosheid daalde in maart opnieuw naar 5,4%. De onderliggende loongroei (exclusief bonussen) steeg naar 1,8% op jaarbasis met in maart een grote versnelling van 0,4% ten opzichte van februari. De Britse lonen groeien nu reëel gezien met bijna 2% – sneller dan in enige andere grote economie. Dit zal de Bank of England ervan verzekeren dat de Britse economie nu een iets hogere rente aankan en daarom blijven we bij onze voorspelling van een renteverhoging begin 2016.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.