Speciaal rapport - Draghi suggereert tijdens ECB-persconferentie dat er meer verruiming volgt

Enrique Díaz-Álvarez06/nov/2014Speciale Rapporten

De Europese Centrale Bank deed geen concrete uitspraken over de uitbreiding van recent aangekondigde verruimingsmaatregelen waaronder de TLTRO zoals wij en andere strategen verwachtten. Er waren ook geen expliciete aankondigingen over het opkopen van staats- of bedrijfsobligaties. Toch maakte President Draghi dit in zijn persconferentie meer dan goed door de uitspraak dat de ECB haar balans verder uit wil breiden tot het recordniveau van ongeveer 3 biljoen euro van 2012. Dat zou 1 biljoen euro meer zijn dan het huidige niveau (figuur 1).
 
Figuur 1: Balans ECB (2011-2014)
figuur 1c
 
Dit waren de hoofdpunten van de persconferentie:

  • Met alleen de tot nu toe aangekondigde maatregelen, is deze extreem hoge doelstelling is moeilijk te verwezenlijken.
  • President Draghi’s expliciete, bijna agressieve, uitspraak over het volume van de balans suggereert dat hij de volledige steun heeft van de raad van bestuur. Dit staat haaks op een eerdere suggestie in de media dat hij de grip op een door de Duitsland geleide factie zou zijn verloren. Toch heeft Draghi nu met unanieme steun een nieuwe balansdoelstelling geïntroduceerd.
  • Hij herhaalde expliciet dat de economische risico’s minder ernstig werden ingeschat en dat de ECB klaar is om aanvullende maatregelen te nemen mochten deze risicoscenario’s zich voordoen.

 
Draghi gaf aan dat er binnen de ECB unanieme steun was voor onconventionele maatregelen indien noodzakelijk en dat de medewerkers hier op zijn voorbereid. Hij besprak ook de lage inflatie in de eurozone, en zei dat er maatregelen genomen worden om deze weer op de doelstelling van 2% te brengen, hoewel dit een geleidelijk proces is en de inflatie de komende maanden laag zal blijven.
Uit het bovenstaande maken we op dat het een kwestie van tijd is voordat nieuwe verruimingsmaatregelen worden aangekondigd en dit kan al tijdens de decemberbijeenkomst zijn. Ook de valutamarkten lijken hiervan overtuigd: De euro daalde onmiddellijk na de aankondiging 1% tegen de dollar (figuur 2), terwijl in dezelfde hectische minuten 0,8% werd verloren tegen het Britse pond.
 
Figuur 2: EUR/USD intra-day (06/11)
figuur 2c
 
Voor meer informatie over de gevolgen van deze ontwikkelingen voor uw valutatransacties, kunt onze valutaspecialisten bellen op 020 217 0810.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.