Speciaal Rapport - Voorspelling renteverhogingen 2014-2015

Enrique Díaz-Álvarez30/okt/2014Speciale Rapporten

Met de verwachte renteverhogingen als de grootste bron koersschommelingen op middellange termijn, zijn alle ogen op de centrale banken gericht en is de speculatie over renteverhogingen in de wereldeconomieën flink toegenomen.

Verenigd Koninkrijk

Sinds het einde van de vorige maand zijn de verwachtingen en voorspellingen van de timing van de renteverhoging door de Bank of England flink gewijzigd na tegenvallende inflatiecijfers en een verruimingsgezinde houding van de centrale bank. De consumentenprijsindex (CPI) bereikte in september met 1,2% het laagste punt in 5 jaar (figuur 1) en sindsdien schuiven economen hun verwachtingen voor de eerste renteverhoging verder en verder vooruit. Zoals we in de World Interest Rate Probability (WIRP) van Bloomberg in figuur 2 kunnen zien, wijzigden ze de kans op een renteverhoging in december 2014 van een onwaarschijnlijke 19,2% naar een vrijwel onmogelijke 1,4%. In de rechterkolom zien we pas tijdens de september/oktoberbijeenkomst van 2015 een kans van 50%.

Figuur 1: Consumentenprijsindex Verenigd Koninkrijk (2009-2014)

Figuur-1

Uit de notulen van de BoE-bijeenkomst vorige week blijkt dat de beleidsmakers zich vanwege achterblijvende inflatiecijfers en zwakke groei van de wereldeconomie zorgen maken over de algemene gezondheid van de Britse economie. Zeven van de negen MPC-leden stemden deze maand opnieuw voor het aanhouden van het historisch lage tarief van 0,5%. Hoofdeconoom van de Bank of England Andrew Haldane is “somberder” over de Britse economie en zei “De rente kan langer laag blijven, in ieder geval langer dan ik drie maanden geleden verwachtte”.

Figuur 2: Rentevoorspelling voor het Verenigd Koninkrijk. Bron: Bloomberg

Figuur-2

De markten houden nu rekening met een kans van 20% dat de rente in maart wordt verhoogd en een kans van 50% dat dit in september 2015 gebeurt. Vicepresident van de Bank of England Minouche Shafik benadrukte deze week dat tenzij de beleidsmakers meer tekenen van een groeiende prijsdruk zien, het meer dan waarschijnlijk is dat de Bank of England de rente pas op zijn vroegst in de zomer van 2015 verhoogt.

Verenigde Staten

Vorige maand voorspelden we dat de Federal Reserve als eerste de rente zou verhogen met kort daarna de Bank of England. Hoewel we hier nog steeds van uitgaan, vermoeden we nu dat Fed de rente iets later verhoogt, maar dat de BoE de verhoging nog veel langer zal uitstellen, waardoor het interval tussen beide verhogingen groter wordt. Zoals in figuur 3 te zien is, gaat de markt nu uit van een kans van 40% dat de rente in maart wordt verhoogd, vergeleken met 56% vorige maand. Het is volgens de markten met een kans van 58% waarschijnlijker dat het juni 2015 wordt.

Figuur 3: Rentevoorspelling voor de VS – WIRP (28/10)

Figuur-3

Dit ondersteunt ons standpunt dat de VS momenteel de sterkste economie heeft vergeleken met andere grote landen die te lijden hebben onder de aanhoudende recessie in de eurozone. Het feit dat de Amerikaanse economie relatief onafhankelijk is, betekent dat de VS nauwelijks lijdt onder de zwakte in de eurozone. De inflatie was in september met 1,7% sterker dan verwacht, de werkloosheid daalde naar 5,9% (figuur 4) en het consumentenvertrouwen neemt toe. We moeten de bijeenkomsten van de Fed afwachten, maar het lijkt bijna onvermijdelijk dat de VS de eerste wereldeconomie wordt die de rente verhoogt. De markten gaan er met een kans van 58% vanuit dit tijdens de FOMC-bijeenkomst van juni gebeurt. Dit komt overeen met onze eigen verwachtingen.

Figuur 4: Werkloosheidscijfer VS (2009-2014)

Werkloosheidscijfer VS

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.