Groei binnen mkb vooral te danken aan export

Hidde Rupp20/aug/2014Uncategorised

“De buitenlandse afzet van het MKB zal in 2014 weer een groei laten zien van 2,75%. Vooral het (voorzichtige) herstel van de Europese economie vormt de basis voor het aantrekken van de buitenlandse afzet.”

“Het aantrekken van de economie laat voor vrijwel alle sectoren een positieve ontwikkeling zien. In 2014 zullen vooral de sectoren met een exportoriëtatie kunnen groeien. Dit zijn onder andere de industrie en de groothandel. Binnen de industrie zijn het vooral de metaalindstrie  en de voedings- en genotmiddelenindustrie die het sterkst kunnen profiteren van de aantrekkende wereldhandel. Doordat de metaalindustrie relatief veel investeringsgoederen maakt en veel basisproducten, staat deze sector vooraan in de rij om te kunnen profiteren van economisch herstel.” Bron: Algemeen beeld van het MKB in de marktsector in 2014 en 2015 (drs. K.L. Bangma en drs. D. Snel, Pantela B.V.)

Volgens handelsstatistieken van het CBS gaat tweederde van de Nederlandse export naar de 14 (vaak omliggende en/of grote) EU-landen. Ook blijkt dat landen buiten de EU steeds belangrijker worden voor Nederlandse exporteurs. (Bron: CBS)

Export EU

Export naar landen buiten de EU gaat vaak gepaard met het ontvangen van betalingen in buitenlandse valuta’s. Omdat tussen het moment van facturatie en het ontvangen van de betaling vaak weken of zelfs maanden verstrijken, onstaat er een wisselkoersrisico. Als een verkoop aan een Amerikaanse klant in dollars wordt betaald, kan de waarde van de ontvangen betaling door koersschommelingen lager uitvallen dan verwacht en daardoor de winstgevendheid van de transactie aantasten.

Een van de meest effectieve manieren om valutarisico’s af te dekken is het afsluiten van een valutatermijncontract (forward). Hierbij wordt de wisselkoers van de in de toekomst te kopen of te verkopen valuta vantevoren vastgelegd om onaangename verrassingen te voorkomen.

Voor meer informatie over onze valutatermijncontracten en voor andere vragen kunt u ons emailen of bellen op 020 217 0810.

Printen

Geschreven door Hidde Rupp

Nederlandse Marketing Executive met een achtergrond in internationale handel, buitenlandse talen en interculturele communicatie.