Britse pond lijdt onder afname Britse groei

Enrique Díaz-Álvarez04/aug/2014Valuta-updates

De economische cijfers van de afgelopen week bevestigden dat het verschil in economisch rendement groot blijft. Zelfs de groei van de tot nu toe stabiele Britse economie begint te vertragen. Het BNP van de VS heeft een sterk tweede kwartaal achter de rug en liet in juli opnieuw een goed resultaat zien. De trends in het Verenigd Koninkrijk en de inflatie in de eurozone zorgden daarentegen voor onaangename verrassingen. Hoewel de euro sterker bleek dan het pond, zullen alle Europese munten het moeilijk krijgen tenzij de macro-economische cijfers snel verbeteren.

GBP

De cijfers van de afgelopen week waren de duidelijkste indicatie dat de bovengemiddelde groei in het VK in de tweede helft van 2014 afneemt. De PMI van de industriesector laat een sterke daling zien waaruit blijkt dat de Britse fabrikanten lijden onder het sterke pond. Ook het consumentenvertrouwen nam af. Wat echter nog ernstiger is voor het monetair beleid is dat de huizenprijzen zijn gestabiliseerd met in juli een maandelijkse groei van slechts 0.1%. Hoewel de cijfers voor het derde kwartaal nog voorlopig zijn, lijkt het erop dat de groei dit kwartaal rond 2% zal liggen in plaats van de ruim 3% van de voorgaande kwartalen. De koers van het pond reageerde dan ook slecht op dit vooruitzicht en daalde alweer tegen zowel de dollar als de euro.

EUR

De inflatie in de eurozone kruipt steeds verder naar de 0%. In juli nam de jaarlijkse inflatie af van 0.5% naar 0.4%. Deze daling was grotendeels te wijten aan dalende energieprijzen. Het is opvallend dat inflatie constant blijft dalen zij het door energie-, voedselprijzen of prijzen van overige goederen. Deze cijfers bevestigen het nieuws en het ingrijpen dat we verwachten van het septemberoverleg van de ECB. Van het augustusoverleg verwachten we niet veel aangezien veel personeel en raadsleden dan vakantie houden. De werkloosheid daalde naar 11.5% en het lijkt erop dat we over de top zijn. Ondanks deze lichte daling blijft dit aanzienlijke cijfer voor de ECB een reden voor ongerustheid.

USD

Belangrijke economische publicaties gaven een sterk beeld van de Amerikaanse economie. De groei van het BNP in het tweede kwartaal was 4% waarvan 1.7% te verklaren is door de reductie in voorraden gedurende een somber eerste kwartaal toen het BNP 0.8% hoger uitviel dan de voorspelde -2.1%. De arbeidsmarkt liet opnieuw sterke cijfers zien met een banengroei van 209.000 in juli, een nagenoeg stabiele werkloosheid, een welkome toename in arbeidsparticipatie en een bescheiden loonstijging. Er is weinig nieuws dat de Federal Reserve af zal brengen van de verwachte maatregelen: een einde aan het opkopen van staatsobligaties en een rentestijging ergens in het eerste kwartaal van 2015.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.